Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

Əllamə Məclisi «Biharül-ənvar» kitabında (cild 71, səh. 86) «Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun…» ayəsinin izahı olaraq ailə başçısının üzərinə düşən bir neçə vəzifədən söhbət açmışdır. Belə ki, bu bir neçə vəzifəni həyata keçirməklə ailəni, əhli-əyalı sabahın odundan qorumaq mümkündür.

1. Əhli-əyalı Allaha itaətə etməyə səsləmək

Ailə başçısı sağ olduğu müddət ərzində ailəsini Allaha itaətə, dünya və axirətlərinin islah olunmasına dəvət etməlidir. Bu dəvət onlar üçün qəbul olunması mümkün bir qaydada olmalıdır. Bu dəvət yumşaq dil ilə, xoş üzlə, mətanətlə, dil və əməl ilə həyata keçirilməlidir. Belə ki, əhli-əyal Haqqa itaət etməyə, Onu bütün məsələlərdən önə keçirməyə rəğbətlənsinlər.

Mən bunu öz ailəmdə təcrübə etmişəm, olduqca faydalı olub. Siz də təcrübədən keçirin, mütləq faydasını görəcəksiniz. Uşaqlar Allaha itaət etdikdə onları rəğbətləndirin, mükafatlandırın, öpün, bağrınıza basın. Qoy Haqqa itaət onların bütün varlığını əhatə edərək, ayaq tutub yerisin.

Qadınlar bu məsələdə olduqca diqqətli olmalıdırlar. Ərləri onları Haqqa səslədikdə, onu böyük bir maraqla qəbul etməli və bununla da, öz övladlarına müsbət təsir bağışlamalıdırlar.

2. Vaciblərin təlimi

Ailə başçısı imkan qədərincə ailəsini risalələrdə, əxlaq və fiqh kitablarında qeyd olunmuş vacib əməllərlə tanış etməlidir. Özü bunun öhdəsindən gələ bilmədikdə onların məscidə, dini mərasimlərə, elm mərkəzlərinə getmələri üçün hər bir şərait yaratmalı və yaxud bu sahədə mütəxəssis olan din alimlərindən bəhrələnməlidir.

Mümkündür ki, risalələrin oxunub düşünülməsi, izah olunması çətin olsun. Ona görə də həddi-büluğa çatan uşaqları növbə ilə lazımi dərslərə göndərmək və bu yolla onları öz şəri vəzifələri ilə tanış etmək lazımdır.

3. Çirkin, pis əməllərdən çəkindirmək

Ailə başçısının öz ailəsini çirkin və pis işlərdən çəkindirməsi vacib vəzifələrdəndir. O, ailəsini günahın acı nəticələri ilə tanış etməli və ailədə günaha səbəb olacaq amillərin kökünü kəsməlidir.

4. Yaxşı işlərə rəğbətləndirmək

Ailə başçısının öz əhli-əyalını bütün yaxşı işlərə rəğbətləndirməsi onun üzərinə düşən vacib vəzifələrdəndir. O, ailə üzvlərini təvazökarlığa, Allah yolunda sədəqə verməyə, böyüklərə hörmət etməyə, kiçiklərin haqqını tapdalamamağa, insanlar arasında xoş münasibətlər yaratmağa, daim haqqı deməyə - bir sözlə, bütün yaxşı əməllərə doğru yönəltməlidir.

Əllamə Məclisinin qənaətinə görə, bu dörd vəzifəni həyata keçirmək sözügedən ayənin öz əksini tapmasıdır. Bu şəkildə addımlamağın savabını Allahdan başqa heç kəs bilmir.

Həzrət Peyğəmbər (s) imam Əlini (ə) Yəmən xalqının hidayəti üçün göndərdikdə, ona buyurdu: «And olsun Allaha! Ulu Tanrı sənin əlinlə bir şəxsi hidayət edərsə, bu sənin üçün günəşin üzərinə saldığı hər bir şeydən daha yaxşıdır». (Biharul-ənvar, 21/361)

Olduqca böyük bir mənfəətdir. Ailə qurub öz ailəsinə müəllimlik edənlərin xoş halına. Onların hər birinin hidayəti qarşılığında, həzrət Peyğəmbər (s) Əliyə (ə) buyurduğu kimi, böyük bir mükafat alacaqlar. Bunun savabı ailə üçün halal ruzi qazanmağın savabından başqadır. Belə ailə başçıları iki böyük savab qazanırlar. Bir böyük savabı ailələrinin maddi ehtiyaclarını və digər böyük savabı isə mənəvi ehtiyaclarını təmin etdikləri üçün.

 

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))