Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

 

 

 

 

Ərşin lüğətdəki mənası tavanı olan tikili deməkdir. Bəzən tavanın özünə də ərş deyirlər. Bəzən ərş padşahların taxtı mənasını verir. Süleymanın taxtı kimi.Allahın ərşi nə deməkdir?

 

Bəzən ərəblər ağacları saxlamaq üçün çardaqlardan istifadə edirlər ki, onlara da ərş deyirlər. Misal üçün, Qurani-Kərimdə buyurulur: "Çardaq üzərində olan və çardaqsız bağları, xurma ağacını, müxtəlif məhsullu əkini və bir-birinə oxşayan və oxşamayan zeytunu və narı yaradan Odur. Bar verən zaman onların meyvə və məhsulundan yeyin və onun (Allahın) haqqını biçin (və məhsul yığılan) gün verin. (Yeməkdə və verməkdə) israf etməyin ki, həqiqətən, Allah israf edənləri sevmir”. ("Ənam” 141).

 

Ancaq o zaman ki, ərş sözü Allaha aid edilir, o zaman məqsəd varlıq aləmini Öz qüdrəti altında saxlayan Allahın hakimiyyəti nəzərdə tutulur.

Təfsirçilərin nəzərinə görə, ərş deyildikdə sanki Allahın hakimiyyət etdiyi taxta alleqorik işarə edilir. Yəni, sanki Allah Təala Öz ərşindən yeri və göyü idarə edir.

 

Ərş sözünün başqa bir mənası da vardır, o da budur ki, bəzən ərş sözü kürsü sözü kimi istifadə olunur. Belə ki, kürsü maddi aləmə edilən alleqoriya kimi inikas olur. Ərş isə bu aləmdən daha uca aləmə edilən alleqoriyadır. "Onun (səltənət və rübubiyyət)kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir. Onları (göyləri və yeri) qoruyub saxlamaq Onun üçün çətin və yorucu deyildir. O, çox uca və böyükdür”. ("Bəqərə” 255).

Ayə buyurur ki, Allah o kəsdir ki, göyləri və yeri qoruyub saxlamaq Onun üçün çətin və yolucu deyildir. Çünki O, çox uca və qüdrətlidir.

 

"Tək olan Allahdır ki, Ondan başqa bir məbud yoxdur! (Öz zatı ilə var olan) diri və (varlıq aləmini) bərqərar saxlayan qadir və əbədidir”. ("Bəqərə” 255).

Bəli, Allah o varlıqdır ki, bütün canlıları və cansızları xəlq etmiş və onlara hökumət edir.

 

Ərş – Allahın varlıq aləminə hökumət etdiyi məcazi mənada məkandır. Əlbəttə ki, məkan deyildikdə alleqoriya nəzərdə tutulur. Allahın cismi yoxdur ki, məkanı da olsun. Sadəcə, insanların dərk etməsi üçün Quran bu cür ibarələrdən istifadə edir.

 

"Buna görə də ərşin sahibi olan (varlıq aləminə mütləq hakim olan) Allah (müşriklərin) sadaladıqları sifətlərdən pak (və uzaq)dır”. ("Ənbiya” 22).

 

"De: «Yeddi göyün Rəbbi və (aləmin işlərinin idarəsinin və İlahi hökmlərin çıxarılma məkanı olan) böyük ərşin Rəbbi kimdir?»”. ("Muminun” 86).

 

«Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur və O, böyük (əzəmətli) ərşin sahibidir (varlıq aləmi üzərində həqiqi və geniş hakimiyyəti vardır)». ("Nəml” 26).

 

Beləliklə, deyə bilərik ki, Allah ərşin sahibidir və o, varlıq aləmini ərşindən idarə edir. Ancaq ərş maddi bir məkan deyildir. Behiştdən uca mərtəbədə yerləşən bir yerdir ki, ora ancaq Allaha aiddir.

 

Həzrət Cəbrayil (ə) əziz Peyğəmbəri (s) ərşə gətirəndə müəyyən yerdən sonra deyir ki, artıq mən gedə bilmərəm. Çünki bu yer Allaha məxsusdur və ancaq Onun icazə verdiyi kəslər bura daxil ola bilər. Bu da Peyğəmbərin (s) uca məqamından xəbər verir ki, hətta Allahın ən böyük mələklərinin daxil ola bilmədiyi yerə Həzrət (s) daxil ola bilmişdi. (Həvzəh/Deyerler.org/)

 

 

 

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Ayetul kursi duasi
Ayetul kursi duasi
Bal arısından alınası dərs
Bal arısından alınası dərs
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
Bərzəx aləminin varlığını necə sübut etmək olar?
Bərzəx aləminin varlığını necə sübut etmək olar?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsanın Bərzəx gözü necə olur?
İnsanın Bərzəx gözü necə olur?
İnsanın ruhu, Allahın ruhunun bir hissəsindəndirmi?
İnsanın ruhu, Allahın ruhunun bir hissəsindəndirmi?
İbadətdə şirkin meyarı və əsası nədir?
İbadətdə şirkin meyarı və əsası nədir?
Məscid tikintisi də adamı cəhənnəmə apara bilər – niyyətinə görə
Məscid tikintisi də adamı cəhənnəmə apara bilər – niyyətinə görə
Allaha yaxınlaşmaq (təqərrüb)
Allaha yaxınlaşmaq (təqərrüb)
Rəbbin mənası nədir?
Rəbbin mənası nədir?
Niyə Allah Öz dinini İslam adlandırmışdır?
Niyə Allah Öz dinini İslam adlandırmışdır?
Həqiqi gözəllik deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?
Həqiqi gözəllik deyildikdə, nə nəzərdə tutulur?
Hər bir canlı imtahan olunur. Bəs niyə?
Hər bir canlı imtahan olunur. Bəs niyə?
Bəşəriyyətin üzərində olan rəhmət Günəşi
Bəşəriyyətin üzərində olan rəhmət Günəşi
"İnsan ölümü öldürüb, əbədi olur"
"İnsan ölümü öldürüb, əbədi olur"
Məhərrəmliyin ideal əzadarlığı
Məhərrəmliyin ideal əzadarlığı
Həyat, bilik və sonsuz qüdrət (Ayətül-kürsi)
Həyat, bilik və sonsuz qüdrət (Ayətül-kürsi)
Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?
Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?
Allah Təalanın bəndələri üzərində olan ən böyük haqqı
Allah Təalanın bəndələri üzərində olan ən böyük haqqı
Ramazan ayında günahlar məhv edilər, atəşdən nicat verilər, behiştin qapıları açılar, şeytanlar əsir olar, dualar qəbul olunar
Ramazan ayında günahlar məhv edilər, atəşdən nicat verilər, behiştin qapıları açılar, şeytanlar əsir olar, dualar qəbul olunar
Uca Allahın verdiyi vədlər
Uca Allahın verdiyi vədlər
Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?
Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?
Quranın xeyməsi sayılan surə
Quranın xeyməsi sayılan surə
Təkbirin, rükunun, səcdənin, təşəhhüdün, salamın mənasını Həzrət Əli (ə) izah edir
Təkbirin, rükunun, səcdənin, təşəhhüdün, salamın mənasını Həzrət Əli (ə) izah edir
Teyyul-ərz nə deməkdir? Necə baş verir?
Teyyul-ərz nə deməkdir? Necə baş verir?
İnsanın həyatda 4 imtahanı
İnsanın həyatda 4 imtahanı
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Varlıq aləminin ən təəccüblü və heyrətləndirici üzvü –İNSAN
Varlıq aləminin ən təəccüblü və heyrətləndirici üzvü –İNSAN
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İman
İman
İlahi sevgi
İlahi sevgi
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Birinci dərs “Nas” surəsi
Birinci dərs “Nas” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))