Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

 

Rəbbani alim, Qum elm hövzəsinin əxlaq ustadı və fəqihi, böyük cihadın qəhrəman mücahidi Ayətullah əl-üzma Məhəmməd Behcət Fumenî’nin 17 May 2009-dakı irtihal, biz Əhli-beyt məktəbi tamaşaçılarını çox dərin bir ağrıya boğmuşdur ..

Bu böyük alim, ömrünü Əhli-Beyt təlimlərini yaşamaq və yaşatmaq uğrunda sərf etdi və özündən sonra da yaşayıb yaşadacaq şagirdlər yetişdirdi. Allah aşiqi bu əzəmətli alim, son nəfəsinə qədər məşuqunu razı etmək üçün yaşadı. Bunu onun sadə həyatında, möhkəm iradəsində, doğru etiqad və köklü ibadətində gördük və buna şahidlik edirik ..

Qısaca həyatı:

Mərhum Ayətullah əl-üzma Məhəmməd Behcət Fumenî, 1334-ci ilin sonlarında (miladi 1915-ci ilin əvvəllərində), dindar bir ailədə, Gilan əyalətinə bağlı olan hisə verilmiş şəhərində dünyaya gəldi. Hələ on altı aylıqkən anasını itirdi ..

İlk təhsilini hisə verilmiş məktəbində bitirdi və sonra eyni şəhərdə dini elmləri təhsilə qoyuldu. On dörd yaşına qədər bu şəhərdə İslami elmlərə hazırlıq siniflərini oxudu və sonra təhsilinin davamı üçün İraqın Kərbəla şəhərinə getdi. Kərbəlada dörd il İslami elmlər oxuduqdan sonra 1352 ci ildə daha yüksək dərsləri görmək üçün Nəcəf şəhərinə getdi. 1363-ci ildə İrana hisə verilmiş şəhərinə geri döndü. Bir neçə ay Fumen’de qaldıqdan sonra, Nəcəfə geri dönmək üzrə yola çıxdı. Ancaq ilk əvvəl Hz. Günahsızanın (sa) ziyarət edib sonra Nəcəfə gedəcəkdi. Müqəddəs Qum şehrindəykən Nəcəfdəki ustadlarının ölüm xəbərlərini aldı və Nəcəfə getməkdən imtina edib Qum şəhərində qalmağa qərar verdi. Burada Ayətullah əl-Uzma İmam Xomeyni, Ayətullah əl-üzma Gulpaygani kimi kəslərlə Ayətullah əl-üzma Burucerdinin dərsinə qatıldı. Dərsləriylə birlikdə mənəviyyatını da yüksəltmiş və daha gənc yaşlarından uca mənəvi mərtəbələrə çatmışdır. Mərhum Ayətullah əl-üzma Behcet 40 ildən çox fiqh və üsul-fiqh dərsləri vermişdir ..

Ustadları

Dərslərini Ayətullah Seyyid Həsən Badkubə, Ayətullah Seyyid Ebulhasan İsfahani, Ağa Ziya İraqı, Ayətullah Mirzə Naini, Ayətullah Məhəmməd Hüseyn Ğarevî İsfahani (Kompanî), Ayətullah əl-üzma Huccət Kuhkəmərî, Ayətullah əl-üzma Burucerdi kimi qiymətli alimlərin nəzarətində oxumuşdur ..

Dərs metodu

İllərdir ondan dərs alan şagirdi Ayətullah Məsud Ayətullah əl-üzma Behcət’in dərs metodunu belə izah etmişdir: "Dərs metodu özünə xas idi. Digər təqlid orqanlar ümumiyyətlə bu şəkildə dərs verməkdədirlər. İlk əvvəl mövzunu izah edər, sonra o mövzu haqqındakı keçmiş alimlərin fikirlərini tək-tək açıqlayarlar. Bunlardan birinin fikirini analizə tabe tutub tənqid və özlərinin də qəbul etdiyi başqa birinin fikirini də dəlilləriylə izah edərlər. Ancaq Ağa Behcət, bunun əksinə, digərlərinin fikirlərini deməzdi. İlk əvvəl mövzunu izah edər və sonra öz qəbul etdiyi fikiri dəlilləriylə birlikdə izah edərdi. Əgər şagirdləri keçmiş alimlərin fikirlərini mütaliə etsələr, Ağa Behcət’in göstərdiyi dəlilin kimə aid olduğunu və ya etdiyi tənqidi kimin tənqidi olduğunu anlarlardı. Buna görə onun dərsinə qatılmaq istəyən tələbələr mütləq dərsə gəlmədən əvvəl digər alimlərin fikir və bəyanlarını araşdırmaları lazım idi. ".

Ayətullah əl-üzma Behcət’in illərcə dərsinə qatılmış olan Kəlaçay Cümə İmamı Höccətülislam və Müslimin Kuds, dərs əvvəlini belə izah etmişdir: "Ağa Behcət, daim dərsdən əvvəl ilk on dəqiqə şagirdlərinə tövsiyə edirdi. Ancaq bu, quru bir tövsiyə yox, köhnə alimlərin hal və hərəkətlərini izah etmək şəklində olardı. ".

ƏSƏRLƏRİ :

1. Tozihul–məsail
2. Menasiku Həcc
3. Vəsilətun-Necat
4. Camiu’l-məsail
5. Kitab əs-Salat 1. dəri
6 əl-Usul 1. dəri
7- təlim ala Menasıki Şeyx Ənsari.

Bunlardan başqa daha bir çox qiymətli əsəri vardır, ancaq hələ dərc olunmamışdır..

Şagirdləri:

Mərhum Ayətullah əl-üzma Behcet’in şagirdləri çox çoxdur. Ancaq mən bunlardan bəzilərini zikr edecem :

Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi,
Abdulmecid Reşidpur,
Seyyid Mehdi Ruhani,
Məhəmməd Hadi fəqih ,.

Hadi Kuds, Mahmud Emced, Məhəmməd Həsən Əhməd Fakih Yəzd, Məhəmməd Hüseyn Əhmədi Fəqih Yəzdi, Məsud Xomeyni, Hüseyn lahuti, İsmayıl Abid, Seyyid Məhəmməd Möminə, Mehdi Hadəvi, Hüseyn Müfid ..

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))