Shia.az SonUmidTv media
sitename

İman nəyə aiddir?İman nəyə aiddir?

Nəyə iman gətirmək əxlaqi dəyər mənbəyidir? Quran ayələrinin çoxunda "iman” və ya "mömin" sözləri mütləq formada işlənib və onun nəyə aid olması qeyd edilməyib:

"İman gətirib yaxşı işlər görən şəxslər...«

"Mömün olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nasib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik.”Nəhl 97

"Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun!”Maidə 57

Bu ayələrdə iman müxtəlif formada işlədildiyi üçün bəziləri onlardan sui- istifadə edirlər. Həmin sui-istifadələrin qarşısını almaq üçün qeyd edilən suala cavab vermək lazımdır.

Quranla tanışlığı olan şəxslərə bu sualın cavabı aydındır. Amma yolunu azmış ədavətli insanlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün ən aydın məsələlər barədə şübhə yaradıb, onları öz istədikləri kimi yozurlar. Buna görə  də Quran ayələrinə əsaslanaraq imanın nəyə aid olmasını aydınlaşdıraq.

Bəziləri deyirlər ki, Quranda təkid edilən iman, "hədəfə iman gətirmək”dır.  Belə ki, kimin öz hədəfinə imanı varsa, o, bu ayələrin nümunəsidir. Bir çox ayələrdə müxtəlif ifadələrlə Allaha iman məsələsi qeyd edilmişdir: "....yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin... ” Bəqərə 112

"....Kim özünü Allaha təslim edərsə... " Loğman 22

 "Şübhəsiz, ki: «Rəbbimiz Allahdır!» - deyənlərin...” Əhqaf 13, Fussilət 30

"Kim Allaha iman gətirsə... ” Tövbə 99

Göründüyü kimi, bu ayədə "iman” sözü işlədilib və onun "Allah” sözünə aid olduğu qeyd edilib. Quranın bir çox digər yerlərində Allaha iman axirət gününə imanla birlikdə işlənmişdir:

"Allaha, axirət gününə iman gətirənlər... ” Bəqərə 62, Maidə 69

Bəzən Peyğəmbərə (s) nazil olan həqiqətə iman gətirmək ifadəsi gəlmişdir:

"Rəbbindən Məhəmmədə haqq olaraq nazil edilənə iman gətirənlər.” Muhəmməd 2       

Bəzi ayələrdə isə «Allaha və peyğəmbərlərə iman» qeyd edilmişdir:

"Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirənlər...” Hədid 19

Digər iki ayədə Allaha və peyğəmbərlərə imandan əlavə, imanın aid olduğu digər şeylər də qeyd edilmişdir. Bu ayələr imanın aid olduğu şeyləri bəyan etmək baxımından ən geniş ayələrdir:

"Yaxşı əməl sahibi əslində, Allaha, axirət gününə, mələklərə, (səma- vi) kitaba və peyğəmbərlərə iman gətirənlərdir. ” Bəqərə 177

"Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. Onların hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və bütün peyğəmbərlərinə iman gətirərək....” Bəqərə 285

Ümumilikdə, bu ayələrdən belə məlum olur ki, imanın aid olduğu sahələri, böyük alimlərin "əqidə əsasları” adı ilə qruplaşdırdıqları tövhid, nübüvvət və məadda xülasələşdirmək olar. Kitablar və peyğəmbərlər, həmçinin nəbilərin hamısı "nübüvvət” bəndində nəzərə alınıb. Mələklər peyğəmbərlərə vəhy və kitab nazil edilməsində vasitə olduqları üçün onlara da iman olmalıdır.

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
İman və saleh əməlin qarşılıqlı əlaqəsi
İman və saleh əməlin qarşılıqlı əlaqəsi
Quranın xoşa gələn hissəsinə deyil, hamısına əməl etmək lazımdır
Quranın xoşa gələn hissəsinə deyil, hamısına əməl etmək lazımdır
İmanın mənası
İmanın mənası
Allahı yad etmək qəlblərin rahatlıq tapmasına səbəb olur
Allahı yad etmək qəlblərin rahatlıq tapmasına səbəb olur
Allah insanı necə tərbiyə edir?
Allah insanı necə tərbiyə edir?
İMAN VƏ ƏMƏLİN SƏADƏTƏ ÇATMAQDA ROLU
İMAN VƏ ƏMƏLİN SƏADƏTƏ ÇATMAQDA ROLU
Bizim xeyir və ziyanımızı, bizi Yaradandan daha yaxşı kim bilə bilər?!
Bizim xeyir və ziyanımızı, bizi Yaradandan daha yaxşı kim bilə bilər?!
ORUC TUTMAQ HAQDA QURAN AYƏLƏRİ
ORUC TUTMAQ HAQDA QURAN AYƏLƏRİ
Bu ayəni niyə “İtaət ayəsi” adlandırırlar?
Bu ayəni niyə “İtaət ayəsi” adlandırırlar?
Uca Allahın verdiyi vədlər
Uca Allahın verdiyi vədlər
BEHİŞT ƏHLİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
BEHİŞT ƏHLİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ALLAHA SIĞINMAQ
ALLAHA SIĞINMAQ
Kamil iman - 2 Ustad Ayətullah əl-uzma Məkarim
Kamil iman - 2 Ustad Ayətullah əl-uzma Məkarim
Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)
Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
“Əsr” surəsi İmam Əli (ə) haqqında nazil olmuşdur
Quranı doğru açıqlayan müəllim
Quranı doğru açıqlayan müəllim
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Allah kimlərə behişt müjdəsi vermişdir? Onlarla tanış olaq.
Allah kimlərə behişt müjdəsi vermişdir? Onlarla tanış olaq.
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
Gənclərin məclisində Quran qiraəti
Bir neçə şeyi bilməyimiz lazımdır
Bir neçə şeyi bilməyimiz lazımdır
“Saleh əməl” nədir?!
“Saleh əməl” nədir?!
Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?
Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?
Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?
İSLAMIN MƏNASI
İSLAMIN MƏNASI
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
İman
İman
Məsumlar nə üçün tövbə edib ağlayırdılar?
Məsumlar nə üçün tövbə edib ağlayırdılar?
Əməl olunmayan imanın dəyəri varmı?
Əməl olunmayan imanın dəyəri varmı?
İMAN VƏ ƏMƏL – İKİ ƏBƏDİ DOST
İMAN VƏ ƏMƏL – İKİ ƏBƏDİ DOST
Müsəlmanla mömin arasında fərq var?
Müsəlmanla mömin arasında fərq var?
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))