Shia.az SonUmidTv media
sitename
Əmirəlmöminin Əli əleyhissalamın əxlaqından dərslər
.
1- Eqoistlik və xudbinlik
.
Özünəvurğunluq və özünü sevmək hissi hər bir insanın batinində (təbiətində, canında) vardır. Əgər bu hiss olmasaydı insan öz varlığını və şəxsiyyətini qoruyub saxlaya bilməzdi. Odur ki "özünü sevmək” halının öz-özlüyündə maneəsi yoxdur, yəni təhlükəli deyil. Əngəl o zaman əmələ gəlir ki, şəxsin özünə vurğunluq və məftunluğu həmin insanın həqiqət, haqq və reallıqları görməsi və qəbul etməsinə mane olur.
Məsələn, öz səsinin vurğunu olan bir nəfər yanlış olaraq belə düşünür ki, (onun hansı səbəblərdən belə düşünməsinin müxtəlif səbəbləri olur) onun çox gözəl səsi vardır, halbuki onun səsi insanlara əziyyət verir (belə səslərə televiziya, radioda hətta məscid və hüseyniyyələrdə rast gəlmək olar). Əslində onun işi ancaq camaatı özündən uzaqlaşdırmaq olur. Səsini nə qədər qaldırırsa bir o qədər əks nəticə alır.
Sədi Şirazi "Gülüstan”da deyir:

گر تو قران بدين نمط خواني
ببري رونق مسلماني

"Sən Quranı belə avazla oxusan əgər,
müsəlmanlıq rövnəqindən qalmaz əsər.”
.
Məhvedici ruhi-mənəvi xəstəliklərdən biri də xudpəsəndlik və eqoistlikdir.
Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam buyurur:

وقَالَ ( ع ) الإِعْجَابُ يَمْنَعُ الِازْدِيَادَ

"Xudpəsəndlik (xudbinlik) tərəqqinin (çoxalmanın) qarşısını alır.
Nəhcül-bəlağə 158-ci qısa kəlam
Yəni xudbinlik insanı heç bir sahədə inkişaf etməyə qoymur, çünki xudpəsənd adam həyatın bütün sahələrində özünün hamıdan yuxarıda olduğunu güman edir. Odur ki bu yanlış zənn və güman onun tərəqqi və inkifaşının qarşısında böyük bir əngəl olur.
Xudbinlik və eqoistlik insanı bilikləri (elmi) və düşəncələrinə elə vurğun və valeh edir ki, özünü islah etmək, hərəkət, tərəqqi və inkişafı onun əlindən alır. Bunun əksinə isə özünü bu qorxulu xəstəlikdən qurtara bilən şəxs həqiqətdə özünün və cəmiyyətin müşküllərini sağlam düşüncə və gözüaçıqlıq ilə görə bilir və onun islahı üçün çalışır.
Özünə vurğunluq və xudpəsəndlik hamının zatında (təbiətində) vardır, ondan qurtulmaq üçün isə çalışmaq, səy və təlaşın olması lazımdır.
Özünə vurğunluq və xudpəsəndliyin müxtəlif dərəcələri vardır, fərdi dərəcələrdən tutmuş dəstə, icma, heyət, ictimai, irqi, milli və sair.
Təəssüflər olsun ki, bir sıra cəmiyyətlərdə fərdi xudbinlik, yəni eqoistlik, başqlarını alçaq sanmaq, özündən ifrat dərəcədə razılıq, özünü eyibsiz bilmək və xudpəsəndlik pislənildiyi halda başqa (dəstə, icma, heyət, ictimai, irqi, milli və sair) sahələrdəki xudbinlik və xudpəsəndliklər alqışlanlır və təbliğ edilir.
Odur ki əmirəlmöminin Əli əleyhissalam xudbinliyi insanın və cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisinin maneəsi olduğunu bildirir.
İlahi məktəblərdə xudbinlik, xudpəsəndlik və eqoizmin bütün növləri pislənmişdir.
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Bizə pislik edənləri bağışlamalıyıqmı?
Bizə pislik edənləri bağışlamalıyıqmı?
Mən dünyanın ən yaxşı həyat yoldaşına malikəm!
Mən dünyanın ən yaxşı həyat yoldaşına malikəm!
İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın comərdliyi və mərhəməti
İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın comərdliyi və mərhəməti
Haram baxışlardan və şorgözlükdən xilas olmağın əlacı
Haram baxışlardan və şorgözlükdən xilas olmağın əlacı
Orucunuz qəbul olmuşdurmu?
Orucunuz qəbul olmuşdurmu?
NƏFSLƏ MÜBARİZƏNİN YOLLARI
NƏFSLƏ MÜBARİZƏNİN YOLLARI
Əxlaqda bəsirət
Əxlaqda bəsirət
ƏDALƏT PRİNSİPİNƏ BİR BAXIŞ
ƏDALƏT PRİNSİPİNƏ BİR BAXIŞ
Bu günlər çox sevincli günlərdir. Şəban ayının 3-ü (30 aprel) imam Hüseyn əleyhissalamın təvəllüdü, -Şəban ayının 4-ü (1 may) həzrət Abbas əleyhissalamın təvəllüdü, Şəban ayının 5-i (2 may) imam ZeynulAbidin əleyhissalamın təvəllüdü günləridir. .
Bu günlər çox sevincli günlərdir. Şəban ayının 3-ü (30 aprel) imam Hüseyn əleyhissalamın təvəllüdü, -Şəban ayının 4-ü (1 may) həzrət Abbas əleyhissalamın təvəllüdü, Şəban ayının 5-i (2 may) imam ZeynulAbidin əleyhissalamın təvəllüdü günləridir. .
Güclü və zəif insanlar kimlərdir?!
Güclü və zəif insanlar kimlərdir?!
Fikir və zehnimizi bizi günaha sürükləyən xəyalpərəstlikdən necə uzaqlaşdıraq?!
Fikir və zehnimizi bizi günaha sürükləyən xəyalpərəstlikdən necə uzaqlaşdıraq?!
"Səthi düşünən şəxsləri tədricən mənəvi tənəzzülə uğradan və əyri yola sürükləyən ən mühüm amil xudbinlik və insanın özünə qarşı olan ifrat sevgisidir
"Səthi düşünən şəxsləri tədricən mənəvi tənəzzülə uğradan və əyri yola sürükləyən ən mühüm amil xudbinlik və insanın özünə qarşı olan ifrat sevgisidir
Əməl ilə cəza arasında olan uyğunluq
Əməl ilə cəza arasında olan uyğunluq
Mömində olmayan altı sifət
Mömində olmayan altı sifət
Tez incimək və küsməkdən qurtulmağın yolları
Tez incimək və küsməkdən qurtulmağın yolları
Dostluq bəhanəsi ilə hörmətsizlik
Dostluq bəhanəsi ilə hörmətsizlik
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
ALLAHA ETİMAD SAYƏSİNDƏ QURTULUŞ
Nəfsin seçimi... .
Nəfsin seçimi... .
Üç mühüm məsələnin həlli yolu
Üç mühüm məsələnin həlli yolu
Günahların gizlədilməsi
Günahların gizlədilməsi
Məsləhət almaqla əlaqədar bir incəlik
Məsləhət almaqla əlaqədar bir incəlik
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır
Dua - bəndə ilə Allah arasında rabitə halqasıdır
SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİKLƏ MÜBARİZƏ!
Ən ağlıllı insanlar kimlərdir?!
Ən ağlıllı insanlar kimlərdir?!
Uzun arzuların məzəmməti və onun ümidlə fərqi
Uzun arzuların məzəmməti və onun ümidlə fərqi
Sağlamlıq misilsiz nemətdir
Sağlamlıq misilsiz nemətdir
İmam Həsən Müctəba əleyhissalam və əxlaqi dəyərlər
İmam Həsən Müctəba əleyhissalam və əxlaqi dəyərlər
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Ramazan sözünün üç mənası və üç hədəfi
Ramazan sözünün üç mənası və üç hədəfi
Bunu hər MÖMİN bacarmaz...!
Bunu hər MÖMİN bacarmaz...!
Qəzəb və hirsin acı nəticələri və pis aqib
Qəzəb və hirsin acı nəticələri və pis aqib
İnsan şeytana necə çevrilir?!
İnsan şeytana necə çevrilir?!
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Həzrət Muhəmmədin (s) əxlaqı
Həzrət Muhəmmədin (s) əxlaqı
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi (Nəticə)
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi (Nəticə)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))