Shia.az SonUmidTv media
sitename
Həmd və sitayiş yalnız Mütəal Allaha məxsusdur. Allaha hədm etməyin bir neçə yolu vardır ki, bunlarda dil və qəlb zikrlərini qeyd etmək olar. “Əl-həmdu lillah” zikrinin tərcümə və təfsiri

Qəlb şükrü insanın qəlbən dərk edib, tam qəlbi ilə şükr etməsindən ibarətdir. Dil zikri isə dillə deyilən ayə və zikrlərdir. Ayə və hədislərə, bir də sağlam əqlə əsasən ən üstün zikr qəlbdən nəşət tapan və dillə izhar olan zikrdir.

Qurani Kərim yol göstərən və hidayət edən kitab olaraq zikr və dualarla zəngindir. Bu zənginliklərdə biri də insana şükr etməyi öyrədən ayələrdir. Bu ayələrdən biri də "Ummul-kitab” olan Fatihə surəsinin əvvəlinci ayəsi olan "Əl-həmdu lillahi rəbbil aləmin” ayəsidir.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Qeyd olunan ayənin təfsirində qeyd olunur ki:

الْحَمْدُ kəlməsi özündə iki əsas mənanı: Şükr və sitayiş mənalarını ifadə edir. Yəni həm şükür, həm də şükrlə bərabər sitayiş yalnız Allaha məxsusdur. Ən üstün şükr, ən xalis zikr və ibadət yalınz Allaha məxsusdur.

اللّهِ kəlməsinə ləfzi-cəlalə də deyilir. Yəni Mütəal Allahın xüsusi adı mənasındadır. Bu ad yalnız Allaha məxsusdur.

رَبِّ Rəbb kəlməsi lüğətdə tərbiyəçi mənasındadır. Allah Təalaya nisbət verildikdə isə malik, sahib mənasındadır. Məxluqatın sahibi və işləri yönəldən deməkdir. Çünki rəbb sahib olmaqla yanaşı həmçinin bütün yaradılışı diri tutan, onları yönəldən mənasını da ifadə edir.

الْعَالَمِينَ – Aləmin ifadəsi aləm sözünü cəmidir və aləmlər kimi tərcümə olunur. Təfsirə əsasən aləm kəlməsi məxluqat, aləmin kəlməsi isə cəmi ifadə edərək bütün məxluqat mənasındadır. Yəni Allah Təala bütün yaranmışların rəbbi, onları var edən və işlərinə tədbir tökən mənasındadır. Necəki bu məna Əraf surəsinin 54-cü ayəsində öz əksini tapır:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər böyükdür)!

(Nurus-səqəleyn təfsiri)

(İslamınSesi)
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
QUR᾽ANIN E᾽CAZI İLƏ TOPLANMASI ARASINDA OLAN UYĞUNLUQ
“Yunis” surəsinin 35-ci ayəsi ümmət arasında imamın ən fəzilətli və ən üstün şəxs olmasına necə dəlalət edir?
“Yunis” surəsinin 35-ci ayəsi ümmət arasında imamın ən fəzilətli və ən üstün şəxs olmasına necə dəlalət edir?
Quranda həzrət Məhəmmədin (s) sonuncu peyğəmbər olması ilə əlaqədar nə kimi dəlillər vardır?
Quranda həzrət Məhəmmədin (s) sonuncu peyğəmbər olması ilə əlaqədar nə kimi dəlillər vardır?
İşin asanlaşması üçün dua
İşin asanlaşması üçün dua
Övlad istəyənlər üçün Qurani-Kərimdən gözəl bir dua nümunəsi
Övlad istəyənlər üçün Qurani-Kərimdən gözəl bir dua nümunəsi
Böyük savaba və dərin mənəvi təsirə malik olan Cəlilul-Cabbar münacatı
Böyük savaba və dərin mənəvi təsirə malik olan Cəlilul-Cabbar münacatı
Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)
Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)
QURANİ-KƏRİM BARƏSİNDƏ SUALLAR
QURANİ-KƏRİM BARƏSİNDƏ SUALLAR
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
ALLAHIN HƏR YERDƏ HAZIR VƏ NAZİR OLMASINA ƏQİDƏLİ OLMAQ
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
Allahın «Rəhman» və «Rəhim» adları
Allahın «Rəhman» və «Rəhim» adları
Sevimli peyğəmbərimiz həzrət Muhəmmədin (s) vəfatı günüdür!
Sevimli peyğəmbərimiz həzrət Muhəmmədin (s) vəfatı günüdür!
Dua etməyin ədəbləri
Dua etməyin ədəbləri
Ya Rəbb, Öz tədbirinlə məni öz tədbirimdən ehtiyacsız et
Ya Rəbb, Öz tədbirinlə məni öz tədbirimdən ehtiyacsız et
"İxlas" Qur'ani-Kərimin nəzərində:
"İxlas" Qur'ani-Kərimin nəzərində:
“Saleh əməl” nədir?!
“Saleh əməl” nədir?!
Həzrət Fatimənin (s.ə) üzüyünə hansı zikr yazılmışdı
Həzrət Fatimənin (s.ə) üzüyünə hansı zikr yazılmışdı
Xalis ibadət və İlahi məsləhət
Xalis ibadət və İlahi məsləhət
QURANDA MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
QURANDA MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
Möminlərə Quran oxumaqla əlaqədar beş mühüm tövsiyə
Möminlərə Quran oxumaqla əlaqədar beş mühüm tövsiyə
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
İman
İman
İlahi sevgi
İlahi sevgi
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
"inşaallah" yoxsa "in şa Allah" yazaq? ( اِنْ شَاءَ الله - اِنْشَاَالله )
"inşaallah" yoxsa "in şa Allah" yazaq? ( اِنْ شَاءَ الله - اِنْشَاَالله )
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
"Vəli” kəlməsi
"Vəli” kəlməsi
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
Birinci dərs “Nas” surəsi
Birinci dərs “Nas” surəsi
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
“Vəli” kəlməsi (2)
“Vəli” kəlməsi (2)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))