Shia.az SonUmidTv media
» » “Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename
"Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
“Quran diri olanları qorxutmaq üçündür” ayəsində diri kimlərdir?
Əslində diri olanlar kimlərdir?
Allah Təala "Yasin" surəsinin 69 və 70-ci ayələrində buyurur:
"Biz ona (Muhəmməd əleyhissəlama) şer öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da (lazım da deyildir). Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və (haqla batili ayırd edən) açıq-aşkar Qurandır ki, Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini, qəlbi diriləri) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun".

Toxunmaq istədiyimiz mətləb "diri” kəlməsidir. Diri kimlərə şamil olur? Bu ayədə, ümumiyyətlə Quranda diri kəlməsi "Həyy” ifadəsi ilə qeyd edilib. Həmçinin Quranda "həyy” kəlməsi bir neçə növ diriliyə şamil edilib:
1-Nəbati həyat (bitkilər) - "Rum", 19:
"Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun".

2-Heyvani həyat (yəni cismi həyat, vücud bəxş etmək, həyat vermək) – "Bəqərə", 28:
"Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun.”

3- Fikri, qəlbi dirilik, qəlbə həyat vermək (qəlbin dirilməsi) - "Ənfal", 28:
"Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək bir şeyə (imana, haqqa) dəvət etdiyi zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına girər”.

4- İctimai həyat, ictimai dirilik (ictimai həyatın və təfəkkürün diri tutulması) – "Bəqərə", 179:
"Ey ağıl sahibləri, bu qisas (qisas hökmü) sizin üçün həyat var. Ola bilsin ki, (bununla) pis əməldən (qətldən) çəkinəsiniz”.

5- Qəlbi, ruhi, mənəvi dirilik – "Əraf", 179:
"Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!”

Yaxud "Yasin" surəsinin 70 ayəsi:
"Onunla (Quranla) diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini, qəlbi diriləri) qorxutsun və o deyilən söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) kafirlər barəsində gerçək olsun”.

"Yasin" surəsinin bu ayəsində "Həyy" diri olanlar kəlməsindən məqsəd qəlbin diri olması kimi təfsir edilib. Bunun da (qəlb, ağıla aid olmasının) dəlillərindən birini də 71-ci ayədəki "Görmürlərmi?” kəlməsidir, əgər gözlə yörməkdən danışılırsa diri, canlı olan hər kəs görür. Bu ayədə "görmürlərmi?” yəni görüb düşünmürlərmi deməkdir.
Bu ayədə "Həyy” (diri olmaq) kəlməsində məqsəd nəbati, heyvani, insani dirilik deyil. Əksinə ayədən məqsəd imandır. Qəlbin anlayan, qorxan olmasıdır. Çünki digər bir ayədə isə Allah Təala buyurur:

"(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir, iman gətirməzlər.” ("Bəqərə", 6)

Bu ayəyə əsasən Allahdan qorxanlar, iman gətirənlər kəslər qatı kafirlər, qəlbləri tam ölmüş kəslər deyil, qəlbində, ruhunda dirilik olan kəslərdir. Allahdan qorxan da, diri olan da onlardır.

İstifadə olunmuş təfsirlər:
"İsna Əşərə" ("Yasin", 70)
"Nur" Təfsiri ("Yasin", 70)
"Ətyəbul-bəyan" ("Yasin" 70)(islaminsesi)

Vilayət Bayrağı
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Behiştdə hicab olacaqdırmı?
Behiştdə hicab olacaqdırmı?
İnsanı Allahdan qafil edən 7 səbəb
İnsanı Allahdan qafil edən 7 səbəb
İslam dini bir həqiqət olaraq batilə, zülmə, istismara, küfrə cihad elan edir!
İslam dini bir həqiqət olaraq batilə, zülmə, istismara, küfrə cihad elan edir!
Sevgisini büruzə vermək hər bir insanın vəzifəsidir
Sevgisini büruzə vermək hər bir insanın vəzifəsidir
"İlahi imtahan və sınaq" Qur'ani-Kərimin nəzərində:
"İlahi imtahan və sınaq" Qur'ani-Kərimin nəzərində:
"Təfəkkür və fikirləşmək" Qur'ani-Kərimin nəzərində
"Təfəkkür və fikirləşmək" Qur'ani-Kərimin nəzərində
Bəsirət və uzaqgörənlik
Bəsirət və uzaqgörənlik
“Saleh əməl” nədir?!
“Saleh əməl” nədir?!
Quranda adı çəkilən 11 qadın
Quranda adı çəkilən 11 qadın
İnsanın həyatda 4 imtahanı
İnsanın həyatda 4 imtahanı
Nəfsin seçimi... .
Nəfsin seçimi... .
Ölümdən sonrakı həyat bütün canlılar üçündür, yoxsa təkcə insan üçün?
Ölümdən sonrakı həyat bütün canlılar üçündür, yoxsa təkcə insan üçün?
Təsbih, yəni Allah-Taalanı zehnimizə və dilimizə gələ biləcək bütün pis və aşağı sifətlərdən uzaq bilməkdir
Təsbih, yəni Allah-Taalanı zehnimizə və dilimizə gələ biləcək bütün pis və aşağı sifətlərdən uzaq bilməkdir
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamağın fəzilətləri
İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamağın fəzilətləri
Möminlərə Quran oxumaqla əlaqədar beş mühüm tövsiyə
Möminlərə Quran oxumaqla əlaqədar beş mühüm tövsiyə
Qurani-kərimdə mənfi nümunələr və pis örnəklər
Qurani-kərimdə mənfi nümunələr və pis örnəklər
Nə qədər ki, Quran əbədidir, Qədir-Xum heç vaxt insanların zehnindən silinməyəcək - ilahiyyatçı
Nə qədər ki, Quran əbədidir, Qədir-Xum heç vaxt insanların zehnindən silinməyəcək - ilahiyyatçı
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İblisin əhvalatı həqiqidir, yoxsa təmsil üçündür?
İblisin əhvalatı həqiqidir, yoxsa təmsil üçündür?
Allah Taala kimlərdən razıdır? Hər kəsdən ki, Allah razıdır, behişt əhlidirmi?
Allah Taala kimlərdən razıdır? Hər kəsdən ki, Allah razıdır, behişt əhlidirmi?
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
Oruc ilə qısa bir tanışlıq
İman
İman
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Qəlbi xəstə edən amillər.
Qəlbi xəstə edən amillər.
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Xəstələndikdə, mənə şəfa verən Odur.
Leylətul-məbit hadisəsi
Leylətul-məbit hadisəsi
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
Müsəlmanla mömin arasında fərq var?
Müsəlmanla mömin arasında fərq var?
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
Qiyamətdən sonra Yer üzündə yaşayacaq nəsil
HƏZRƏT ZEYNƏBİN (Ə) DOĞUM TARİXİ
HƏZRƏT ZEYNƏBİN (Ə) DOĞUM TARİXİ
Hz. Muhəmmədin (S) yolu bəşəriyyətin nicatıdır
Hz. Muhəmmədin (S) yolu bəşəriyyətin nicatıdır
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))