Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename
Qurani-Kərimdə Ümumi İmamət Və Vilayət
:wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash::wavy_dash:
İmamət və vilayətlə əlaqədar yenə iki fərqli bəhs mövcuddur:
1). "Ümumi imamət və vilayət": yə'ni hər bir əsr və dövrdə insanlar arasında Allah tərəfindən bir imam və rəhbər mütləq olmalıdır; istər peyğəmbərlik, istəsə də yalnız imamət məqamına malik olsun.

2). " Xüsusi imamət və vilayət";
bu ilahi məqam İslam peyğəmbərindən sonra onun canişininə aiddir..

Başqa sözlə,nübüvvət və peyğəmbərlik iki qismə -- ümumi və xüsusi peygəmbərliyə bölündüyü kimi, imamət də iki qismə bölünür.
:red_circle:Qurani kərimdə ümumi imamət və vilayət haqqında bir sıra ayələr mövcuddur. O cümlədən:
1. " Sən yalnız qorxudansan. Hər tayfanın da bir hidayət edəni vardır.". Rə'd surəsi, ayə 7.

2. "Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun (Onun əmrinə qarşı çıxmayın) və doğru danışanlarla birgə olun." Bəraət surəsi, ayə 119.

3. "Ey iman gətirənlər! Allaha ,Peyğəmbərə və sizlərdən olan əmr sahiblərinə tabe olun."
Nisa surəsi,ayə 59.
***
"İnzar Və Hidayət " Ayəsi
Birinci ayədə İslam Peyğəmbərinə (s) xitabən buyurulur:

"Sən yalnız qorxudansan. Hər qövmün və millətin də bir hidayət edəni vardır!"

Fəxri Razi bu ayənin təfsirində üç fikir söyləmişdir:
1. "Münzir (qorxudan ) və " hadi" (rəhbər və hidayət edən) sözlərinin hər ikisi eyni mə'na daşıyır və ayənin mə'nası belədir.
"Sən yalnız hər tayfanı qorxudan və hidayət edənsən!"
2. İslam peyğəmbəri (s) qorxudan Allah isə hidayət edən dir.
3. İslam peyğəmbəri (s) qorxudan imam Əli(ə) isə hidayət edəndir.

İbn Abbas deyir: Peyğəmbər (s) mübarək əlini sinəsinə qoyub buyurdu: ( انا الْمُنْذِرُ) "Mən qorxudanam! Sonra isə əlini Əliyə (ə) tərəf uzadaraq buyurdu:
انْتَ الْهَادِىُ يا عليّ! بِكَ يَهْتَدِى الْمُهْتَدوُنَ مِنْ بَعْدِى!

" Ya Əli ! Sən (isə) hidayət edənsən. Məndən sonra doğru yolu tapanlar sənin vasitənlə hidayət olacaq."
"Kəbir" təfsiri, Fəxri-Razi, 19- cu cild, səh.14.

Bu üç baxışı digər təfsirçilər də qeyd etmişlər. Sünni təfsirçilərinin bə'ziləri isə bu ayənin 1- ci və 2- ci təfsirinin düzgün olduğunu sübut etməyə çalışmışlar. Çünki 3- cü təfsir onların təəssübkeş təfəkkür tərzinə uyğun deyil.:red_circle:Halbuki birinci təfsir ayənin zahiri ilə uyğun gəlmir.Çünki hər iki vəsf İslam peyğəmbərinə (s) aid olsaydı,onda Allah-təala belə buyurardı:
"İnməmə əntə munzirin və hədin li-kulli qavmin"-- " Həqiqətən sən yalnız hər millət və tayfanı qorxudan və hidayət edənsən!"
Başqa sözlə, ərəb qrammatikasına əsasən, ("carr və məcrus" olan) "li-kulli qavmin" (hər tayfanı) ifadəsi "hadi" (hidayət edən) sözündən öncə qeyd edilə bilməz.
Əgər öncə qeyd edilərsə ,onda hər iki vəsfdən öncə gəlməli və belə deyilməlidir:
"İnnəmə əntə li-kulli qavmin munzirin və hədin"--- " Həqiqətən ,sən hər tayfanın yalnız qorxudanı və hidayət edənisən!". Bir sözlə , "li-kulli qavmin" (hər tayfanı) ifadəsinin iki vəsfdən yalnız birindən öncə qeyd edilməsi və digərinə aid edilməsi üçün dəlil yoxdur; ya hər ikisindən öncə, ya da hər ikisindən somra qeyd edilməlidir.

İkinci təfsirdə də uygunsuzluq var. Çünki Allah-təalanın hidayətçi olmasına heç bir şəkk-şübhə olmadığından onu qeyd etməyə ehtiyac qalmır. Bir də cümlənin zahiri mənası hər bir əsr və zamanda xüsusi hidayətçinin olmasını bildirir. Halbuki tək halda "li-kulli qavmin hədin" (hər tayfanın bir hidayətçisi vardır) -- ifadəsindən başa düşülən cəm hal Allaha münasib deyil
Beləliklə,yixarıda qeyd olunan ayənin yeganə məqbul təfsiri budur ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) qorxudandır və hər dövrdə hər qövmün hidayətçisi vardır.

Ayətullah Əl-Uzma Nasir Məkarim Şirazi
İmamət Haqqın Dili İlə
(Kitabdan çıxarış)
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
İMAMƏT ÜSULİ-DİNDƏNDİR, YOXSA FÜRUİ-DİNDƏN?
İMAMƏT ÜSULİ-DİNDƏNDİR, YOXSA FÜRUİ-DİNDƏN?
İMAMƏT, YAXUD CANİŞİNLİK NƏDİR?
İMAMƏT, YAXUD CANİŞİNLİK NƏDİR?
Sevimli peyğəmbərimiz həzrət Muhəmmədin (s) vəfatı günüdür!
Sevimli peyğəmbərimiz həzrət Muhəmmədin (s) vəfatı günüdür!
Nə günahdır ki, hətta Peyğəmbər (s) də günahkar üçün istiğfar etsə, təsir edə bilmir? (Ustad Qiraətinin dərslərindən)
Nə günahdır ki, hətta Peyğəmbər (s) də günahkar üçün istiğfar etsə, təsir edə bilmir? (Ustad Qiraətinin dərslərindən)
“MÜNAFİQUN” (MÜNAFİQLƏR) AYƏSİ
“MÜNAFİQUN” (MÜNAFİQLƏR) AYƏSİ
Rəcəb ayı kimin ayıdır?
Rəcəb ayı kimin ayıdır?
Həzrət Fatimənin (ə) mövqeyi müsəlmanlar üçün hidayət çırağıdır - ilahiyyatçı
Həzrət Fatimənin (ə) mövqeyi müsəlmanlar üçün hidayət çırağıdır - ilahiyyatçı
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
QURANDA MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
QURANDA MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
Qurani kərimdə Qədir xum barəsində olan ayələr əhli sünnət tərəfindən dəyişdirilmişdirmi?
Qurani kərimdə Qədir xum barəsində olan ayələr əhli sünnət tərəfindən dəyişdirilmişdirmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Doğru yol İmam Əlinin (ə) özüdür!
Doğru yol İmam Əlinin (ə) özüdür!
Allah-Taala Qiyamət günü üç dəstəni danışdırmayacaq, onları paklamayacaq və onlar üçün dərdli əzab olacaqdır:
Allah-Taala Qiyamət günü üç dəstəni danışdırmayacaq, onları paklamayacaq və onlar üçün dərdli əzab olacaqdır:
"Əbəsə" surəsinin ilk ayələrinin təfsiri..... (video)
"Əbəsə" surəsinin ilk ayələrinin təfsiri..... (video)
Əhlibeytin (ə) elmi məqamı (1)
Əhlibeytin (ə) elmi məqamı (1)
Qəflət cisim və nəfsdəndir.
Qəflət cisim və nəfsdəndir.
"inşaallah" yoxsa "in şa Allah" yazaq? ( اِنْ شَاءَ الله - اِنْشَاَالله )
"inşaallah" yoxsa "in şa Allah" yazaq? ( اِنْ شَاءَ الله - اِنْشَاَالله )
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ilə görüşən zaman O Həzrətə salam vermiş və Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ilə görüşən zaman O Həzrətə salam vermiş və Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat etmişdir, yoxsa şəhid olmuşdur?
Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat etmişdir, yoxsa şəhid olmuşdur?
Mübahilə günü
Mübahilə günü
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
“Mövla” yalnız “dost” deməkdirmi? (ikinci hissə)
"Vəli” kəlməsi
"Vəli” kəlməsi
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Əbu Talibin imanı
Əbu Talibin imanı
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(3)
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
İbadətdə monoteizm peyğəmbərlik dəvətinin əsasıdır.
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (1)
İSLAM ÜMMƏTİNDƏ PARÇALANMANIN SƏBƏBLƏRİ (1)
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
Quran-Kərim və tarix
Quran-Kərim və tarix
“Vəli” kəlməsi (2)
“Vəli” kəlməsi (2)
ŞİƏNİN TARİXİ (1)
ŞİƏNİN TARİXİ (1)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))