Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

NAMAZIN TƏRCÜMƏSİ
1.HƏMD SURƏSININ TƏRCÜMƏSI.

“Bismillahir-rəhmanir-rəhim”–yə”ni başlayıram dünyada həm mö”minə, həm də kafirə, axirətdə isə yalnız mö”minə rəhm edən Allahın adı ilə.

“Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin”–yə”ni həmd və səna yalnız o Allaha məxsusdur ki, bütün mövcudatı, aləmləri tərbiyə edəndir.

“Ər-rəhmanir-rəhim”–yə”ni, dünyada həm mö”minə, həm də kafirə, axirətdə isə yalnız mö”minə rəhm edəndir.

“Maliki yovmiddin”–yə”ni, o Allah Qiyamət gününün padşahı və ixtiyar sahibidir.

“İyyakə nə”budu və iyyakə nəstəin”–yə”ni, yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.

“İhdinəs-siratəl müstəqim”–yə”ni, bizi (İslam dinindən ibarət olan) doğru yola hidayət et!

“Siratəl-ləzinə ən”əmtə ələhim”–yə”ni, o kəslərin yoluna hidayət et ki, onlara ne”mət vermisən (və onlar peyğəmbərlər və onların canişinləridir).

“Ğəyril-məğzubi ələyhim vələzzallin”–yə”ni, o kəslərin yoluna hidayət etmə ki, onlara qəzəb etmisən; və onların yoluna yox ki, yollarından azıblar.

2.“QUL HUVƏLLAH” SURƏSININ TƏRCÜMƏSI:

“Bismillahir rəhmanir rəhim.” yə”ni başlayıram dünyada həm mö”minə, həm də kafirə, axirətdə isə yalnız mö”minə rəhm edən Allahın adı ilə.

“Qul huvəllahu əhəd”–yə”ni, (Ey Peyğəmbər,) de ki: Allah yeganə olan Allahdır.

“Allahus-səməd”–yə”ni, O Allah ki, bütün mövcudatlardan ehtiyacsızdır.

“Ləm yəlid və ləm yuləd”–yə”ni, övladı yoxdur və heç kəsin də övladı deyil.

“Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd”–yə”ni, məxluqatdan heç kəs Onun misli, tayı-bərabəri deyil.

3.Rüku, səcdə və onlardan sonra müstəhəb olan zikrlərin tərcüməsi:

سُبحان رَبِّى العَظيمِ وَ بِحَمدِهِ

“Subhanə Rəbbiyəl-əzimi və bihəmdi”–yə”ni, mənim böyük Pərvərdigarım hər eyb və nöqsandan pak və münəzzəhdir və mən də Ona həmd-sitayiş etməyə məşğulam.

سُبحان رَبِّى الاَعلى وَ بِحَمدِهِ

“Subhanə Rəbbiyəl-ə”la və bihəmdih”–yə”ni, mənim hamıdan uca məqamlı Pərvərdigarım hər eyb və nöqsandan pak və münəzzəhdir, mən də Ona həmd-sitayiş etməyə məşğulam.

سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ

“Səmi”əllahu limən həmidəh”–yə”ni, Allah, Ona həmd-səna edənlərin həmd-sənasını qəbul etsin!

اَستَغفِرُ اللهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَيهِ

“Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh”–bağışlanmaq və məğfirət tələb edirəm o Allahdan ki, mənə pərvəriş verəndir və mən Onun tərəfinə qaydıram.

بِحَولِ اللهِ وَقُوَّتِهِ وَاَقُومُ وَاَقعُد

“Bihovlillahi və quvvətihi əqumu və əq”ud”–Mütəal Allahın köməyi və hövl-qüvvəsi ilə oturub-dururam.

4.QUNUTUN TƏRCÜMƏSI:

لاَ اِلهَ اِلاُ اللهُ العَلِىُ العَظِيمُ

“La ilahə illəllahul-həlimul-kərim”–Kərəm və helm sahibi olan Allahdan başqa bir mə”bud, ibadətə layiq olan kimsə yoxdur.

“La ilahə illəllahu-əliyyul-əzim”–Böyük, uca mərtəbə əzəmətli olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan bir mə”bud yoxdur.

سُبحانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاواَتِ السَّبعِ وَرَبِّ الأَرَضِينَ السَّبعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَابَينَهُنَّ وَرَبِّ العَرشِ

“Subhanəllahi Rəbbis-səmavatis-səb”i və Rəbbil-ərəzinəs-səb”i və ma fihinnə və ma bəynəhunnə və Rəbbil-ərşil-əzim”–Pak, hər eyb və nöqsandan pak və münəzzəhdir o Allah ki, yeddi qat göylərin, yeddi qat yerlərin və onların arasında olanların, əzəmətli ərşin Pərvərdigarıdır.

الحَمدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ

“Vəlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin”–Həmd və səna, aləmlərə pərvəriş verən, bütün mövcudatları tərbiyə edən Allaha məxsusdur.

5-Təsbihati-ərbəənin tərcüməsi:

سُبحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلا اِلَهَ اِلاَ اللهُ وَاللهُ اَكْبَر

“Subhanəllahi vəlhəmdu lillahi və la ilahə illəllahu vəllahu əkbər”–hər eyb və nöqsandan pak və münəzzəhdir Allah, həmd yalnız Allaha məxsusdur, Allahdan başqa heç bir həmd-sənaya, ibadətə layiq olan bir mə”bud yoxdur. Allah, Onu vəsf edənlərin vəsfindən daha böyükdür.

6-Təşəhhüd və salamın tərcüməsi:

اَلحَمدُ للهِ اَشْهَدُ اَن لْا اِلََهَ الاَ اللهُ وَحدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ

“Əlhəmdu lillah, əşhədu ənla ilahə illəllahu vəhdəhu la şərikə ləh”–sitayiş və həmd Allaha məxsusdur. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir, mə”bud pərəstişə layiq şəxs yoxdur. Təkdir, şəriki yoxdur.

وَاَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və Rəsuluh”–Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Allahın bəndəsi və Onun Rəsulu, göndərdiyidir.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلىَ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد

“Allahumə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd”–Ey Xudavənd! Rəhmət göndər Mühəmmədə və Onun Əhi-beytinə.

وَتَقَبَّل شَفَاعَتَهُ وَارفَع دَرَجَتَهُ

“Və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə” dərəcətəh”–Peyğəmbərin şəfaətini qəbul et, O Həzrətin dərəcəsini Öz yanında ucalt!

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُهَا النَّبِىُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

“Əssəlamu ələykə əyyuhən-Nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh”–Salam olsun Sənə ey Peyğəmbər! Allahın rəhmət və bərəkəti Sənə olsun!

اَسَّلاَمُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ اللهِ الصالِحِينَ

“Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin”–Allah tərəfindən salam biz namaz qılanlara və bütün yaxşı bəndələrə olsun!

اَسَّلاَمُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

“Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh”–Allahın salam, rəhmət və bərəkəti siz mö”minlərə olsun!
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))