Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
» » » Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename

 

Bu gecə mübarək "Nimeyi-Şaban” daxil olur "Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Çox mübarək gecədir. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, İmam Baqirdən (ə) şəban ayının yarısımn fəziləti barədə sual olunduqda həzrət belə buyurdu: "Bu gecə, Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Bu gecədə Allah taala öz bəxşiş qapısım bəndələrinin üzünə açar və onları öz kərəm və lütfü ilə bağışlayar. Çalışm, bu gecədə Allaha daha da yaxınlaşasımz. Bu, elə bir gecədir ki, Allah öz müqəddəs zatına, günahdan başqa hər bir şeyi Ondan diləyənin əlini boş qaytarmamasına and içmişdir. Bu, elə bir gecədir ki, Allah Qədr gecəsini peyğəmbər üçün qərar verdiyi halda bu gecəni də bizlər üçün qərar vermişdir. Onda Allaha həmd və dua etməkdə daha da çalışın! Bu gecənin başqa üstünlüklərindən biri də həzrət İmam Zamanın (ə.c) bu gecənin səhərisi hicri qəməri tarixi ilə 255-ci ildə (878) Samirra şəhərində dünyaya göz açmasıdır və bu gecənin daha da fəzilətli olmasına səbəb olmuşdur.
Bu gecənin bir neçə əməli vardır:
Qüsl almaq. Günahların yüngülləşməsinə səbəb olur.
Əhya saxlamaq (gecəni səhərə kimi oyaq qalmaq). Imam Zeynulabidin (ə) etdiyi kimi bu gecəni dua, namaz və istiğfarla keçirmək. Bir hədisdə nəql olunur ki, hər kəs bu gecəni əhya eləsə (yəni, oyaq qalmaqla onu diri, canlı saxlasa), bütün ürəklərin ölən günü onun qəlbi ölməz.
İmam Hüseynin (ə) ziyarəti. Bu gecənin ən fəzilətli və günahlarm bağışlanmasma səbəb olan əməllərindən biridir. Hər kəs 124 min peyğəmbərin ruhunun onunla görüşməsini istəsə, gərək İmam Hüseyni (ə) bu gecədə ziyarət etsin. Ziyarətin ən azı budur ki, həmin gecə evinin damına çıxıb sağa-sola baxıb başına asimana tərəf qaldırıb bu sözləri desin: "Əssəlamu ələykə ya Əba Əbdillah, əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh". Hər kəsin harada olmasmdan asılı olmayaraq həzrəti bu qayda ilə ziyarət etsə, ona həcc və ümrənin savabı yazılar. Biz bu gecəyə məxsus olan ziyarəti Məfatihul cinan 440 səhifə.

Şeyx və Seyidin nəql etdiyi bu dua, Sahibəzzamanın (ə.c) ziyarəti əvəzinədir:
Günorta vaxtı hər günün salavatını oxusun.
"Kumeyl" duasını oxumaq. Bu duanın oxunması hədislərdə bu gecədə və hər cümə axşamı oxunması gəlmişdir.
"Təsbihati-ərbəə"nin hər bir zikrini (Subhanəllah, Əlhəmdulillah, Əllahu əkbər, La ilahə illəllah) yüz dəfə oxusun. Allah taala da onun keçmiş günahlann: bağışlayar və dünya və axirət hacətlərini rəva edər.
Şeyx "Misbah" kitabmda Əbu Yəhyadan olan bir hədisdə şəban ayının on beşinin fəziləti barədə belə deyir: "Öz mövlam İmam Sadiqdən(ə) bu gecə ən yaxşı və savabı çox olan dua haqqında soruşduqda, həzrət belə buyurdu: "Elə ki İşa namazım qıldm, iki rükət bu qayda ilə namaz qıl; bininci rükətdə "Həmd"dən sonra "Kafirun" surəsini, ikinci rükətdə "Həmd"dən sonra "İxlas" surəsini oxu. Salamları verdikdən sonra 33 dəfə Subhanəllah, 33 dəfə Əlhəmdulillah, 34 dəfə Əllahu əkbər deyərək bu duanı oxu:dua bu invandadir Məfatihul cinan səhifə 444.

Sonar səcdəyə gedib: 20 dəfə "Ya Rəbbi", 7 dəfə "Ya Allah", 7 dəfə "La həvlə
və quvvətə illa billah", 10 dəfə "Maşaəllah" və 10 dəfə "La quvvətə illa billah" -
diyərsən . Sonra peyğəmbərə və onun əhli-beytinə salavat göndərib hacətini
Allahdan istəyirsən. Allah and olsun ki, Ondan hər nə istəsən bu əmələ görə
Allah taala öz geniş kərəmi və böyük fəzli ilə rəva edər.

Şeyx Tusi və Kəfəmi buyurmuşlar ki, bu gecədə bunu oxuyun: duanın unvanı
Məfatihul cinan 447 səhifə
Gecə namazının hər iki rükətlərindən və şəf namazından sonra və vətr namazmm dualarından sonra, Şeyx və Seyid nəql edən duaları oxusun.
Peyğəmbərdən nəql olunmuş dua və səcdələri yerinə yetirsin. O cümlədən Şeyxin, Həmmad ibn İsanm Əban ibn Təğlibdən nəql etdiyi rəvayət; O, deyir: Imam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Şəban ayınm 15-ci gecəsi daxil olmuşdu. Bu gecə peyğəmbər Ayişənin yanında idi. Gecə yarısı peyğəmbər ibadət etmək üçün öz yatağmdan qalxdı. Ayişə yuxudan oyandı və peyğəmbərin onun yatağından qalxmasını gördü. Qadınlarda olan qeyrət ona gəldi və peyğəmbərin başqa xanımlarınm yanına getməsini güman edərək, çadrasmı özünə büküb yerindən qalxdı. Allaha and olsun onun çadrası ipək, kətan və pambıqdan deyil, dəvə tükündən idi. O, peyğəmbəri, başqa xanımlarımn otaqlarmı bir-bir gəzib axtarırdı. O həzrəti axtaran zaman, onım gözü, yerə düşmüş paltar kimi səcdəyə getmiş peyğəmbərə sataşdı. O həzrətə yaxınlaşarkən eşitdi ki, Peyğəmbər səcdədə deyir:
Məfatihul cinan 448 səhifə
Peyğəmbər qayıtmaq istəyərkən, Ayişə öz yatağma tərəf yüyürdü.
ğəmbər onun yatağma gəldi və nəfəsinin uca səsini eşidib buyurdu: "Nədir
bu dərin nəfəs? Bu gecənin hansı gecə olmasmı bilmirsənmi? Bu gecə, Şəban avının 15-ci gecəsidir. Bu gecədə ruzilər bölüşdürülür, əcəllər yazılır və həccə gedəcək insanlar təyin olunur. Həqiqətən bu gecə Allah taala Kəlb qəbiləsinin keçilərinin tüklərinin saymdan çox bəndələrini bağışlayır və Allah taala öz mələklərini səmadan yer üzərinə - Məkkə şəhərinə tərəf yollayır".
Şeyxin İmam Rzadan (ə) rəvayət etdiyi kimi, cənab Cəfər Təyyarm - amazını qılsm.
Bu gecənin namazlarını yerinə yetirsin. Bu namazlar çoxdur. O cümlədən Əbu Yəhyə Sənani və otuz etibarlı şəxs, İmam Baqir (ə) və İmam Sadiqdən (ə) revavət etdiyi hədisdə belə buyurmuşlar: "Şəban ayınm 15-ci gecəsində dörd rükət namaz qıl. Onun hər rükətində "Həmd"dən sonra yüz dəfə "İxlas" surəsi evjnur. Qurtardıqdan sonra desin: Məfatihul cinan 450 səhifə.
Bu gecədə yüz rükət namaz qılmağm böyük savabı var. Hər rükətdə bir dəfə "Həmd" və on dəfə "İxlas" surəsi oxunur. Rəcəb ayının əməllərində bu ayda altı rükətli "Həmd", "Yasin", "Mulk" və "İxlas" surələri ilə qılman namazın qılınma qaydası keçdi.
Ayın yarısının gündüzü
Bu gün on ikinci imam, mövlamız, ağamız Sahibəzzaman Mehdinin (ə.c) mövlud günüdür:
O həzrəti hər bir zamanda və hər bir məkanda ziyarət etmək və ziyarət edərkən zühurunun tezləşməsi üçün dua etmək müstəhəbdir. Samirrada yerləşən Sərdabda ziyarət etmək daha da təkid olunmuşdur. Çünki həzrət yəqinən oradan zühur edəcək və Yer kürəsini ədalətlə dolduracaq, necə ki, zülmlə dolmuşdur.

 

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))