Shia.az SonUmidTv media
sitename

Leylətul-Rəğaib

Həzrət Rəsuləllah(s): "Rəcəb ayının ilk cüməgecəsindən qafil olmayın, mələklər həmin gecəyə"arzular gecəsi" deyərlər"

Cümə axşamı günü oruc tutmağın böyük savabı var. Hz.Peyğəmbər(s) buyurur: "Rəcəb ayının ilk cümə gecəsindən qafil olmayın, mələklər həmin gecəyə "arzular gecəsi" deyərlər".

Bu günün savabını qazanmaq üçün həftənin dördüncü günü oruc tutulur, cümə gecəsi Şam və İşa namazları arasında on iki rükət (altı dəfə iki rükətli) namaz qılnır. Hər rükətdə "Fatihə" surəsindən sonra üç dəfə "Qədr" və on iki dəfə "İxlas" surəsi oxunmalıdır. Namazdan sonra bu zikr yetmiş dəfə oxunmalıdır: "ƏllahumməsallialəMuhəmmədinin-nəbiyyil ummiyyi vəəlihi". Sonra səcdə etməli və səcdədə yetmiş dəfə bu zikri deməlidir:"Subbuhun Quddusunrabbul məlaikəti vər-ruh".Sonra başını səcdədən qaldırmalı və yenidən səcdəyə gedərək bu zikri yetmiş dəfə deməlidir:"Rabbiğfir vərhəm vətəcavəzəmma tə`ləmu(minni), innəkəəntələliyyulazim"Bu dəfə də başını səcdədən götürməli və yenidən səcdəyə gedərək bu zikri yetmiş dəfə deməlidir:"Subbuhun Quddusunrabbul məlaikəti vər-ruh"

"İxlas" surəsi

Bismillə hirrahmə nirrahim
Qul huvallahu əhəd
Allahussaməd
Ləm yəlid valəm yuləd
Valəm yəkulləhuu kufuvən əhəd .

"Həmd" surəsi
"Bismillahir-rahmənir-rahim"
"Əlhəmdu lillahi Rabbil-aləmin"
"Ər-rahmənir-rahim"
"Məliki yəvmiddin"
"İyyakə nə''budu və iyyakə nəstəin"
"İhdinəs-siratəl müstəqim"
"Siratal-ləzinə ən''əmtə ələyhim"
"Ğayril-məğzubi ələyhim vələzzallin"

Qadr surəsi

1. İnna ənzəlnəhu fi ləylətil qadr.

2. Vəmə ədrakə mə ləylətul qadr.

3. Ləylətul-qadri xayrun min əlfi şəhr.

4. Tənəzzəlul mələikətu vər-ruhu fiha biizni rabbihim min-kulli əmr.

5. Sələmun hiyə hətta mətləil fəcr.

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))