Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename
 
1. Peyğəmbəri-əkrəmin (s) həzrət Xədicə (ə.s) ilə izdivacı
2. İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) böyük babası Əbdülmütəllibin vəfatı
3. Malik ibn Ənəsin ölümü

1. Peyğəmbəri-əkrəmin (s) həzrət Xədicə (ə.s) ilə izdivacı
Belə bir gündə islamın əziz Peyğəmbəri (s) 25-yaşında, yəni besətdən 15 il öncə Qüreyşin böyük xanımı həzrət Xədicə binti Xuvəylid ilə izdivac etdi. (Tarixi-Təbəri, c. 4, s. 522 –Biharrül-ənvar, c. 45 s. 378)
Rəvayət və hədislərdən belə məlum olur ki, həzrət Xədiceyi-Kubra (ə) atadan qalan mal-mülkdən başqa onun çoxlu sərvət və əmlakı var idi. O ağıl və nüfuzda da üstünlüyə malik idi. Əqəbə ibn Əbi Məit, ibn Əbi Şəhab, Əbu Cəhl, Əbu Süfyan kimi çox sərvətə sahib olan şəxslərin hər biri ayrıca Əbu Süfyanın elçiliyinə gəlmişdilər. Lakin o, qəbul etməyib nəhayət Peyğəmbərlə (s) evlənməyi qəbul etdi. Bu izdivac xüsusi tərz və mərasimlə həyata keçdi.
Bəli! O, illər öncə o həzrətin peyğəmbərliyə çatmasını gözləyirdi. O, həmişə kitab əhlindən onun peyğəmbərliyinin əlamətləri haqqında soruşurdu. Peyğəmbər (s) 40 yaşında peyğəmbərliyə təyin olunanda o, islam dininə qoşulan ilk qadın oldu. Peyğəmbər (s) də ona çox sevgi bəsləyirdi.
- Xədicədən yaxşısı mənə qismət olmadı-
Aişə deyir: "Çox az olurdu ki, Peyğəmbər (s) evdən çölə çıxanda Xədicəni yaxşılıqla xatırlamasın. O qədər ki, bir gün həsəd odu məndə şölələndi və dedim: "Ey Allahın Rəsulu! Nə vaxtadək Xədicəni xatırlayacaqsan?! O, qoca arvaddan artıq deyildi. Allah ondan yaxşısın sənə mərhəmət edib.”
Bu zaman Allahın Rəsulu (s) bərk qəzəbləndi və buyurdu: " And olsun Allaha! Xədicədən yaxşısı mənə qismət olmayıb! Camaatın kafir olduğu zamanda o, mənə  iman gətirdi. Camaat məni təkzib etdiyi zaman o, mənim peyğəmbərliyimi təsdiq edib. Camaat məni özündən uzaqlaşdıranda o, öz malını mənim ixtiyarımda qoydu. Allah-taala mənə Xədicədən övladlar ruzi verdi və sənin səni isə sonsuz etdi.” (Rəyahinüş-şəriə, c. 2 s. 211)
Həzrət Xədicə (ə.s) 24 il Peyğəmbərlə (s) ömür sürdü. Bu müddət ərzində o həzrətin kədərinə şərik oldu. O böyük xanım, özünün böyük sərvətini islam dinini təbliği və inkişafı üçün Peyğəməbərin (s) ixtiyarında qoyub bu səmavi dinin irəliləməsində böyük rol oynadı.
Allah-taala ona iki oğlan - Qasım və Əbdüllah, dörd qız – Fatimə (ə.s), Ümm-Gülsüm, Zeynəb və Rüqəyyəni əta etdi. (Məcmueye-zendeqaneyi çahardəh mə`sum (ə), s. 222)
Həzrət Xədicənin fəziləti üçün bu kifayət edir ki, o, islamın böyük xanımı – cənnət xanımlarını Seyyidəsi həzrət Siddiqeyi-Tahirə Fatimeyi-Zəhran (ə.s), məsumların (ə) böyük nənəsinin anasıdır.
2. İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) böyük babası Əbdülmütəllibin vəfatı
Əbu Haris Əbdülmütəllib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf təkcə Qüreyş qəbiləsinin böyüyü deyil, ərəbin böyüklərindən hesab olunurdu. O, uca məqamlı, bəyənilmiş sifətlərə, tərifli rəftara sahib idi. Qüreyş onun böyüklüyünü qəbul edir, onun varlığı ilə fəxr edirdilər. Ona görə də ona aşağıdakı ləqəbləri vermişdilər:
Seyyidül-Bətha, Saqiyi-haciyan və Hafiriz-zəmzəm
Xülasə odur ki, camaata hər bir problem və quraqlıqda ona müraciət edirdilər.
-Bir nəzrin əhvəlatı
Əbdülmütəllib nəzr etdi ki, Allah-taala ona oğlan əta etsə, onlardan birini cəddi İbrahim  (ə) kimi qurbanlıq etsin.  Allah-taala onun istəyini verdikdən sonra o, öz nəzrini yerinə yetirmək istəyirdi. Ona görə də oğlanları arasında püşk atdı. Püşk, onlar arasında Abdullah – Rəsulullahın (s) atasının adına düşdü. Əbdülmütəllib öz nəzrini yerinə yetirmək istədikdə,  ana tərəfdən yaxınları ona mane oldular. Nəhayət böyüklərdən birini göstərişi ilə onun yerinə o zamanın bir nəfər diyəsi miqdarı olan yüz dəvə qurbanlıq kəsdilər.
Peyğəmbər (s) kiçik yaşda olarkən Əbülmütəllib, həmişə ona nəvaziş göstərir və onu ətrafdakılara da tapşırardı. Hətta onun ölümü  ilə nəticələnən xəstəliyə tutulanda həzrət Əbu Talibi (ə) yanına çağırıb ona buyurdu: " Məhəmmədi (s) canü dildən qoru. Bu kiçik, ata-ana məhəbbəti görməyib təəccüblü gələcəyi var. Onu uşaqlıq dövründə qorumaq və ona zərər dəyməməsi məsuliyyəti sənə düşür. (Müntəhayül-amal, s. 24)
Nəhayət həzrət Əbdülmütəllib rəbiül-əvvəlin 10-cu günü – amül-fildən səkkiz il sonra – islamın əziz Peyğəmbərin (s) səkkizdən  artıq yaşı olmadığı bir zamanda əzəmətli Məkkə şəhərində gözünü dünyaya yumduy. (Vəqayeül-əyyam, s. 223)
3. Malik ibn Ənəsin ölümü
Hicri təqvimi ilə 179-cu il, rəbiül-əvvəl ayının 10-cu günü Malik ibn Ənəs – əhli-sünnənin  dörd məzhəbindən biri olan "maliki” firqəsinin başçısı, öldü və Bəqidə dəfn olundu. (Rəvzatül-cənnat, c.  7, s. 224).
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI
Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat etmişdir, yoxsa şəhid olmuşdur?
Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat etmişdir, yoxsa şəhid olmuşdur?
Həzrət Rüqəyyə - həqiqət, yoxsa əfsanə?
Həzrət Rüqəyyə - həqiqət, yoxsa əfsanə?
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
İmam Zeynəlabidin (ə)-a şamlı qocanın söhbəti
İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
İslam peyğəmbəri niyə bir neçə qadınla evlənmişdir?
İMAM HÜSEYN (Ə) PEYĞƏMBƏRİN (S) QUCAĞINDA
İMAM HÜSEYN (Ə) PEYĞƏMBƏRİN (S) QUCAĞINDA
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Həzrət Müslüm ibn Əqil (ə) və Hani ibn Ürvənin (ə) şəhadəti
Həzrət Müslüm ibn Əqil (ə) və Hani ibn Ürvənin (ə) şəhadəti
Zi-hiccə ayının 9-cu günü
Zi-hiccə ayının 9-cu günü
Həzrət Əli (ə) və həzrət Zəhranın  (ə.s) nigahı ( sevənlər günü)
Həzrət Əli (ə) və həzrət Zəhranın (ə.s) nigahı ( sevənlər günü)
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
İmam Məhəmməd Təqi(ə)nin şəhadət günüdür
Peygəmbər (s)-in həyat yoldaşı Xanim Xədicə(s.ə)-in vəfatı günüdür.
Peygəmbər (s)-in həyat yoldaşı Xanim Xədicə(s.ə)-in vəfatı günüdür.
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Həzrət Əhməd ibn Musa (Şah Çiraq) haqqında
Həzrət Əhməd ibn Musa (Şah Çiraq) haqqında
Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) təvəllüdü
Həzrət Əbülfəzl Abbasın (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Əli (əleyhissəlam) Peyğəmbər qucağında
Əli (əleyhissəlam) Peyğəmbər qucağında
İmam Baqirin (ə) təvəllüdü günü
İmam Baqirin (ə) təvəllüdü günü
Cənnət xanımlarının Seyidəsi həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) təvəllüdü
Cənnət xanımlarının Seyidəsi həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) təvəllüdü
25 fevral - 6 cəmadil-əvvəl - Cəfər Təyyarın şəhadət günüdür
25 fevral - 6 cəmadil-əvvəl - Cəfər Təyyarın şəhadət günüdür
HƏZRƏT ZEYNƏBİN (Ə) DOĞUM TARİXİ
HƏZRƏT ZEYNƏBİN (Ə) DOĞUM TARİXİ
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
BU gecə 7-Cİ İMAM MUSEYI - KAZIM (ə) –İN QİZİ XANİM MƏSUMƏNİN (ə) VƏFAT GECƏSİDİR.
BU gecə 7-Cİ İMAM MUSEYI - KAZIM (ə) –İN QİZİ XANİM MƏSUMƏNİN (ə) VƏFAT GECƏSİDİR.
Son peyğəmbərlik - oyanışın başlanğıcı
Son peyğəmbərlik - oyanışın başlanğıcı
Aləmlərə rəhmət:
Aləmlərə rəhmət:
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Kərbəla Ələmdarı- Həzrət Abbas Əbəlfəzl (əleyhissəlam)
Salavatın fəziləti
Salavatın fəziləti
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Həzrət Zeynəb (ə.s)
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))