Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim.

Əs-salətu vəs-sələmu ələykə Ya Əba Əbdillah, və ələl ərvahilləti həllət bifinaik , ələykə minni səlamullahi əbədən. Ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəhar və lə cə`ələhullahu əxiral əhdi minni liziyarətukum, Əssəlamu Ələl Huseyn, və Əla Əliyyibnil Huseyn, və Əla Əvladil Huseyn, və Əla Əshabul Huseyn. Əssəlamu əleykum Cəmi`əş-Şühədai və rəhmətullahi və bərakətuh.

Əs-salətu vəs-sələmu ələykə Ya Ğaribəl-Ğuraba, Əssələmu ələykə Ya Muinəd-Duəfa. Əssələmu ələykə Ya Əbəl Həsən, Ya Əliyyəbnə Musər-Rida. Ruhuna fidak, cəmiyyən və rəhmətullahi və bərəkətuh.

Əs-salətu vəs-sələmu ələykə Ya Sahibəl Əsr Vəz-Zəman. Əssələmu ələykə Ya Xəlifətər-Rəhman. Əssələmu ələykə Ya Şərikəl Quran. Əssələmu ələykə Ya İmaməl insi vəl cann. Cəmiyyən və rəhmətullahi və bərəkətuh. Allahummə salli Əla Muhəmməd və Ali Muhmməd.

Hazırladı: Vüsal Əli

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))