Uşaq portalı Rus Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename
Cümә gününün әmәllәri
Aşağıdakı duanı çoxlu demәk:
 «Subһanәllaһi vәllaһu әkbәr və la ilaһә illəllah»
Çoxlu salavat göndərmək
(Bә'zi rәvayәtlәrdә vardır ki, Cümә günü һeç olmaza, yüz salavat köndәrmәk lazımdır. Lakin nә qәdәr çox olsa, bir 0 qәdәrdә yaxşıdır.Cüməgünü sübһ namazının birinci
rәkәtindәCümə surәsini,ikinci rәkәtindә
isә «Tövһid» surәsini oxumaq 
Sübһ azanından sonra bir söz danışmazdan әvvәl aşağıdakı duanı oxumaq:
Duanın oxunuşu
Allaһummә mə  qultu fi cumuәti һaziһi min qavlin әv һәlәftu fiһa min һәlfin və nәzәrtu fiһa min nәzrin fӘMӘŞİyyӘTuKӘ  bӘyNӘ yӘDӘy zalikә kulliһi fәma yәkunə kanә
vә ma lәm tәşә' MİNҺU lәm yәkun. Allaһummәğfirli və tәcavәz ənni  Allaһummә mәn SӘLLӘyTӘ ӘLӘyҺİ fәsәlәvati ӘLӘyҺİ vә mən lәәntә fәlәnәti ӘLӘyҺ.www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))