Shia.az SonUmidTv media
sitename
Axund molla Muhəmməd Sadiq Əraqi həddindən artıq ağır həyat sürürdü. Onun heç bir işi düz gətirmir və işləri çətinliklə yoluna düşürdü. Axund günlərin bir günü yuxuda İmam Zaman (ə)-ı görür ki, bir xeymədə səccadənin üstündə əyləşib, dua və Quran oxumaqla məşğuldur. Axund ona salam verib, başına gələnləri onun üçün danışdı. Həzrət ona işlərin asan olması, həmçinin ruzisinin artması üçün bir dua öyrətdi. Həzrətin Axunda öyrətdiyi dua üç şeydir.

1. Dan yeri söküldükdən sonra əlini sinəsinə qoyub 70 dəfə desin <<Ya Fəttah>>
2. Kafi kitabında nəql olunmuş duanı oxumaq, (Bu duanı həzrət Rəsuli Əkrəm (s) öz səhabələrindən birinə təlim etmişdir.)

La həvlə və la quvvətə illa billahi təvəkkəltu ələl-həyyi la yəmutu vəl-həmdulillahilləzi la yəmutu vəlhəmdulillahilləzi ləm yəttəxiz vələdən və ləm yəkun ləhu şərikun fil-mulki və ləm yəkun ləhu vəliyyun minəz-zulli və kəbbirhu təkbira.

Duanın tərcüməsi


Allahdan başqa heç qudrət və quvvət yoxdur. Təvəkkül etdim, həmişə diri və heç vaxt ölməz Allaha. Bütün həmdlər heç vaxt ölməz Allaha məxsusdur. Bütün həmdlər doğmayan, doğulmayan, mülkündə şəriki olmayan, əzəli qüdrətinin heç kimə ehtiyacı olmayan Allaha məxsusdur və mən ona təkbir deyib, böyük bilirəm.

3. Sübh namazından sonra İmam Rza (ə)-dan nəql olunmuş duanı oxumaq. Bu duanı oxuyub hacətini Allah-təaladan diləyən şəxsin işləri asanlaşar.

Bismillahi və səlləllahu əla Muhəmmədin və əla Muhəmmədin və alih və ufəvvizu əmri iləllahi innəllahə bəsirun bil-ibadi fəvəqahulllahu səyyiati ma məkəru la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin.Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu inəl-ğəmmi və kəzalikə nuncil-mumininə həsbunəllahu və niməl-vəkil fəənqələbu binimətin minəllahi və fəzlin ləm yəmsəshum suun ma şaəllahu la həvlə və la quvvətə illa billahi ma şaəllahu la ma şa ənnasu ma şaəllhu və in kərrihənnasu həsbiyər-rəbbu minəl-mərbubinə həsbiyəl-xaliqu minəl-məxluqinə həsbiyər-raziqu minəl-mərzuqin həsbiyəllahu rəbbul-aləmin həsbi mən huvə həsbi həsbi mən kanə muzkuntu ləm yəzil həsbi həsbiyəllahu la ilahə illah huvə ələyhi təvəkkəltu və huvə rəbbul-ərşil-əzim.

Duanın tərcüməsi


Allahın adı ilə, Allahın salamı Muhəmməd və ali Muhammədə olsun. İşlərimi Allahın öhdəsinə qoyuram. Həqiqətən Allah bəndələrinə bəsirdir. (Bəndələrini görür.) Allah-təala hiyləgərlərin pisliyindən saxlayır. Səndən başqa bir məbud yoxdur. Sən münəzzəhsən (pisliklərdən paksan) mən zalımlardanam. Biz (Allah) onun dəvətini qəbul etdik. Onu qəm-qüssə dəryasından nicat verdik. Həmçinin möminlərə nicat verənik. Allah-təala bizim üçün kifayətdir və bizim üçün ən yaxşı vəkildir. Allah tərəfindən elə nemət və fəzl çatacaq ki, daha onları heç bir pisliklər ləms etməyəcək və Allah istəyən olacaq. Allahın qüdrətindən başqa heç bir qüdrət və qüvvət yoxdur. Allah istəyən olacaq bəndələr istəyən yox. Bəndələrin meylinin xilafına olaraq (bəndələr istəməsələrdə) Allah istəyən olacaq. Əzabların arasına Allah-təala mənim üçün kifayətdir. Aləmlərin Allahı mənim üçün kifayətdir. Mənə kifayət edən mənim üçün kifayətdir. Mənim üçün kifayətdir nə qədər ki, varam (yaşayıram) və o heç vaxt aradan getməz. Mənim kifayətdir o Allah ki, ondan başqa bir Məbud yoxdur. O Məbuda təvəkkül etdim və o əzəmətli ərşin Rəbbidir.


Mənbə: "Şəfa duaları" kitabı
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Yeddi heykəl duası
Yeddi heykəl duası
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Qırx dəfə Quran oxumaq savabına malik olan fəzilətli namaz
Ayaq ağrısını aradan aparmaq üçün dua
Ayaq ağrısını aradan aparmaq üçün dua
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua
Əlacı olmayan xəstəlik üçün oxunan dua
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Evdən çıxan zaman deyilən bir neçə dualar haqqında
Qəmdən nicat verən zikr
Qəmdən nicat verən zikr
Böyük savaba və dərin mənəvi təsirə malik olan Cəlilul-Cabbar münacatı
Böyük savaba və dərin mənəvi təsirə malik olan Cəlilul-Cabbar münacatı
Cümə gününün əməlləri
Cümə gününün əməlləri
“Ənfal” və “Tövbə” surələrinin fəziləti
“Ənfal” və “Tövbə” surələrinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
“Ənam” surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
Bəlanı, qəmi dəf edən, ölümü təxirə salan, yoxsulluğu aradan aparan zikr
Bəlanı, qəmi dəf edən, ölümü təxirə salan, yoxsulluğu aradan aparan zikr
Kamilə namazı
Kamilə namazı
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Həzrət Musa (ə) Allah Təala tərəfindən dörd şeyə vəsiyyət edilmişdir ki, bunları biz də bilsək faydalı olar.
Həzrət Musa (ə) Allah Təala tərəfindən dörd şeyə vəsiyyət edilmişdir ki, bunları biz də bilsək faydalı olar.
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
Məbəs gününün əməlləri
Məbəs gününün əməlləri
Namazın sözləri və tərcüməsi
Namazın sözləri və tərcüməsi
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
Bəlanın və qəm-qüssənin dəf olması üçün zikrlər
Bəlanın və qəm-qüssənin dəf olması üçün zikrlər
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Qurban bayramı və həmin günün əməlləri haqqında qısa məlumat.
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
Evə daxil olan və evdən çıxan zaman bəyənilən zikrlər
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Peyğəmbərin (s) şərə qarşı duası...
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının gündəlik namazları
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Məhərrəm ayının əməlləri
Məhərrəm ayının əməlləri
Salavatın fəziləti
Salavatın fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))