Shia.az SonUmidTv media
sitename

DUA YOLUNUN BAĞLILIQ SƏBƏBI

DuA qApısının insAnın üzünə bAğlAnmAsı bəndənin AllAhın hüzurundAn qovulmAsı əlAmətidir
DUA YOLUNUN BAĞLILIQ SƏBƏBIİnsAn tövbə etmədiyi təqdirdə günAhlAr ilAhi rəhmətə çAtmAqdA, duAlArın qəbul olunmAsındA bir mAneədir. Çirkin əməl insAnı duA hAlındAn məhrum edir. HəttA duA etməyə müvəffəq olsA dA, bu duAlAr qəbul dərəcəsinə çAtA bilmir. 

DuA qApısının insAnın üzünə bAğlAnmAsı bəndənin AllAhın hüzurundAn qovulmAsı əlAmətidir. Aşiq bir Arif deyir: - "DuAdAn məhrum olmAğım onun qəbulundAn məhrum olmAğımdAn dAhA pisdir.”
DuA edən şəxs AllAhı Onun izzətinə And verib belə istəyir: "Ey mənim AğAm, duAlArımı Sənin hüzurundA təsirsiz edəcək pis əməl və hərəkətlərimi ArAdAn götür. Qoy bu əməllər məndən duA gücünü AlmAsın və mən dərgAhınA gədAkimi gəlim, Sən də öz rəhmətinlə duAlArımı qəbul edəsən.”
Bir rəvAyətdə nəql olunur ki, Həzrət Əli (ə) bir neçə səhAbəsi ilə birlikdə yoldAn keçərkən bAşını divArA söykəyib istəyinin qəbulu üçün AllAhı Onun izzətinə And verən bir gənc görür. Həzrət (ə) buyurur: - "Bu AndlA bu cAvAnın duAsı hökmən qəbuldur.”

Bəli, mehribAn AllAh duAlArın qArşısını AlAn mAneələri ArAdAn qAldırmAq gücünə mAlikdir. YAndırıcı odu İbrAhimə iti bıçAğı İsmAilə təsirsiz edən Odur!

"Və lA təfzəhəni bixəfiyyi məttələtə ələyhi min sirri”
("Məni dAxilimdə bildiyin gizli günAhlArlA rüsvAy etmə.”)
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri
İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri
VALİDEYNİN ÜZÜNƏ AĞ OLMUŞ GƏNC
VALİDEYNİN ÜZÜNƏ AĞ OLMUŞ GƏNC
QURANIN ŞƏFAƏTİ
QURANIN ŞƏFAƏTİ
DUA
DUA
İnsan cümə axşamı “Kumeyl” duasını oxuyub tövbə edərsə...
İnsan cümə axşamı “Kumeyl” duasını oxuyub tövbə edərsə...
Ya Rəbb, Öz tədbirinlə məni öz tədbirimdən ehtiyacsız et
Ya Rəbb, Öz tədbirinlə məni öz tədbirimdən ehtiyacsız et
Dünya keçid yeridir, Axirət isə mənzil
Dünya keçid yeridir, Axirət isə mənzil
Peyğəmbərə (s) salavat göndərənə, Allah əzab verməz
Peyğəmbərə (s) salavat göndərənə, Allah əzab verməz
Ramazan ayında şeytanların hamısı zəncirlənirmi?!
Ramazan ayında şeytanların hamısı zəncirlənirmi?!
QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ DUA (2)
QURAN VƏ RƏVAYƏTLƏRDƏ DUA (2)
İlahi ərşi titrədən 5 əməl
İlahi ərşi titrədən 5 əməl
Behişt qapısının zəngi hansı səsi çıxardır?
Behişt qapısının zəngi hansı səsi çıxardır?
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə əl atar
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə əl atar
Həzrət Əlidən (ə) hikmətli kəlam və şərhi
Həzrət Əlidən (ə) hikmətli kəlam və şərhi
Din yolunun seçimi ağılın göstərişidir
Din yolunun seçimi ağılın göstərişidir
GÜNAH İNSANIN YAXŞI ƏMƏLLƏRİNİ PUÇ EDİR
GÜNAH İNSANIN YAXŞI ƏMƏLLƏRİNİ PUÇ EDİR
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedər
QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
MÖMİNİ SEVİNDİRMƏK İBADƏTDİR
MÖMİNİ SEVİNDİRMƏK İBADƏTDİR
“SANKİ ONU GÖRÜRSƏN”
“SANKİ ONU GÖRÜRSƏN”
NAMAZ XOŞBƏXTLİYİN AÇARIDIR
NAMAZ XOŞBƏXTLİYİN AÇARIDIR
Atifə nəzərindən, uşağın həzrət Xızır (ə) tərəfindən öldürülməsi necə qəbul edilir?
Atifə nəzərindən, uşağın həzrət Xızır (ə) tərəfindən öldürülməsi necə qəbul edilir?
İCTİMAİ YERLƏRİN VƏ YOLLARIN TƏMİZLİYİNİN ALTI FAYDASI VAR
İCTİMAİ YERLƏRİN VƏ YOLLARIN TƏMİZLİYİNİN ALTI FAYDASI VAR
Ramazan ayının 19-cu gününün duası
Ramazan ayının 19-cu gününün duası
Sən güclüsən yoxsa zəifsən?!
Sən güclüsən yoxsa zəifsən?!
Allah hansı işləri qəbul edir?
Allah hansı işləri qəbul edir?
Tövbə qapısı
Tövbə qapısı
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?
Nə üçün Allah orucu 30 gün vacib edib?
Allah və Əhli-Beyt (ə) sevgisi
Allah və Əhli-Beyt (ə) sevgisi
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Rəcəb ayının əhəmiyyəti nədir və onda hansı əməllər vardır?
Ayətullah Behcətdən qısa əxlaqi tövsiyələr
Ayətullah Behcətdən qısa əxlaqi tövsiyələr
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
ZİKR VƏ ALLAHI YAD ETMƏK
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
Ramazan ayına məxsus əməllər
Ramazan ayına məxsus əməllər
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
İLAHİ FİTRƏTƏ AİD AYƏ VƏ HƏDİSLƏR
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))