Shia.az SonUmidTv media
sitename
ALLAHA ŞÜKÜR ETMƏ MÜNACATI

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَرَدِّ نَوَازِلِ الْبَلاءِ، وَ مُلِمَّاتِ الضَّرَّاءِ، وَ كَشْفِ نَوَائِبِ اللاَّوَاءِ، وَ تَوَالي سُبُوغِ النَّعْمَاءِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى هَنييِ عَطَائِكَ، وَ مَحْمُودِ بَلائِكَ، وَ جَليلِ َالائِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى اِحْسَانِكَ الْكَثيرِ، وَ خَيْرِكَ الْغَزيرِ، وَ تَكْليفِكَ الْيَسيرِ، وَ دَفْعِ الْعَسيرِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ عَلَى تَثْميرِكَ قَليلَ الشُّكْرِ، وَ اِعْطـآئِكَ وَافِرَ الاَجْرِ، وَ حَطِّكَ مُثْقَلَ الْوِزْرِ، وَ قَبُولِكَ ضَيِّقَ الْعُذْرِ، وَ وَضْعِكَ بَاهِضَ الاِْصْرِ، وَ تَسْهيلِكَ مَوْضِعَ الْوَعْرِ، وَ مَنْعِكَ مُفْظِعَ الاَمْرِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَي الْبَلاءِ الْمَصْرُوفِ، وَ وَافِرِ الْمَعْرُوفِ، وَ دَفْعِ الْمَخُوفِ، وَ اِذْلالِ الْعَسُوفِ، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى قِلَّةِ التَّكْليفِ، وَ كَثْرَةِ التَّخْفيفِ، وَ تَقْوِيَةِ الضَّعيفِ، وَ اِغَاثَةِ اللَّهيفِ،وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَعَةِ اِمْهَالِكَ، وَ دَوَامِ اِفْضَالِكَ، وَ صَرْفِ اِمْحَالِكَ، وَ حَميدِ اَفْعَالِكَ، وَ تَوَالي نَوَالِكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ

:book:oxunuşu

Əllahummə ləkəl həmdu əla mərəddi nəvazilil bəla, və mulimmatiz zərrai və kəşəfi nəvaibil ləva, və təvali subuğin nəma, və ləkəl həmdu əla hənii ətaik, və məhmudi bəlaikə və cəlilil alaik, və ləkəl həmdu əla ihsanikəl kəsir, və xəyrikəl ğə-ziri və təklifikəl yəsir, və dəf`il əsir, və ləkəl həmdu ya rəbbi əla təsmirikə qəliləş şukr, və i`taikə vafirəl əcri və həttikə musqələl vizr, və qəbulikə zəy-yiqəl uzri və vəz`ikə bahizəl isr, və təshilikə məvziəl və`r, və mən`ikə mufziəl əmr, və ləkəl həmdu ələl bəlail məsruf, və vafiril mə`ruf, və dəf`il məxufi və izlaləl əsuf, və ləkəl həmdu əla qillətit təklif, və kəs-rətit təxfif, və təqviyətəz zəifi və iğasətil ləhif, və ləkəl həmdu əla səəti imhalik, və dəvami ifzalik, və sərfi imhalikə və həmidi əf`alik, və təvali nəva-lik, və ləkəl həmdu əla tə`xiri muacələtil iqab, və tərki muğa-fəsətil əzab, və təshili təriqil məab, və inzali ğəysis səhab, innəkəl mənnanul vəhhab

:book:Tərcüməsi

İlahi, nazil olan bəlaları və ağır hadisələri geri çevirdiyin, xoşagəlməz çətinlikləri aradan qaldırdığın, davamlı şəkildə nemət verdiyin, gözəl mükafat və bəyənilən imtahanların, seçilmiş nemətlərin, hədsiz ehsanların, bol mənfəətlərin, asan (az) tapşırıqların və sarsıdıcı bəlaları dəf etdiyinə görə Sənə həmd olsun! Azacıq şükrü qiymətləndirib, hədsiz mükafat bəxş etdiyin, yersiz üzrləri qəbul etdiyin, ağır məsuliyyətləri üzərimizdən qaldırdığın, dolanbaclı yolları hamarlaşdırdığın, xoşagəlməz hadisələrə mane olduğun üçün Sənə həmd olsun! Bəlaları geri çevirdiyin, hədsiz xeyir və mənfəət verdiyin, qorxulu hadisələrə mane olduğun və çətinlikləri ram etdiyin üçün Sənə həmd olsun! Üzərimizə azacıq məsuliyyət qoyaraq həddən artıq güzəşt etdiyin, zəifləri gücləndirdiyin və kədərli şəxsin fəryadına yetdiyin üçün Sənə həmd olsun. Hədsiz möhlət verdiyin, davamlı şəkildə nemətlər bəxş etdiyin, cəzalandırmaqdan daşındığın, bəyənilən işlərin və bir-birinin ardınca mükafatlandırdığına görə Sənə həmd olsun! Cəzalandırmaqda tələsməyi təxirə saldığın, tez əzab verməkdən daşındığın, geriyə dönüş və tövbə yollarını asanlaşdırdığın, rəhmət buludlarından yağış nazil etdiyin üçün Sənə həmd olsun. Doğrudan da, Sən qədirbilən və bağışlayansan!
www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Fatimeyi Zəhranın (s.ə) Salmana qızdırma üçün öyrətdiyi dua
Fatimeyi Zəhranın (s.ə) Salmana qızdırma üçün öyrətdiyi dua
Fatimə Zəhra (s)-ın ziyarətnaməsi
Fatimə Zəhra (s)-ın ziyarətnaməsi
İmam Həsənin (ə) duası
İmam Həsənin (ə) duası
Tövbə edənlərin münacatı
Tövbə edənlərin münacatı
İmam Zamanın (ə.c) duası
İmam Zamanın (ə.c) duası
Cümə günü -Həzrət Sahibəzzəman İmam Məhdi (ə.c)-in günüdür ziyarətnaməsi:
Cümə günü -Həzrət Sahibəzzəman İmam Məhdi (ə.c)-in günüdür ziyarətnaməsi:
Kamilə namazı
Kamilə namazı
İmam Zaman əleyhissalamın duası
İmam Zaman əleyhissalamın duası
Məsləhət almaqla əlaqədar bir incəlik
Məsləhət almaqla əlaqədar bir incəlik
Cümə axşamının duası
Cümə axşamının duası
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
ZIYARƏTI AŞURA - ƏRƏBCƏ OXUNUŞU VƏ TƏRCÜMƏSi
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
İmam Huseyn (ə) ziyarət naməsi (ərəbvə tərcüməsi)
İmam Huseyn (ə) ziyarət naməsi (ərəbvə tərcüməsi)
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Orucluğun başlanması münasibətilə İmam Səccadın (ə) duası
Orucluğun başlanması münasibətilə İmam Səccadın (ə) duası
Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinə məxsus əməllər və dualar aşağıdakılardan ibarətdir:
Mübarək Ramazan ayının birinci gecəsinə məxsus əməllər və dualar aşağıdakılardan ibarətdir:
Nimeyi-Şəban gecəsinin əmələri
Nimeyi-Şəban gecəsinin əmələri
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
Məbəs gününün əməlləri
Məbəs gününün əməlləri
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
RƏCƏB AYININ 13, 14 VƏ 15-Cİ GÜNLƏRİ – “ƏYYAMUL-BİZ” (AĞ GÜNLƏR) VƏ ONUN ƏMƏLLƏRİ
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Namazın sözləri və tərcüməsi
Namazın sözləri və tərcüməsi
Novruz Bayramının əmələri
Novruz Bayramının əmələri
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
Qurban bayramının namazı
Qurban bayramının namazı
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının  əməllərli
Zi-hiccə ayının 9-cu gəcəsi "Ərafə" axşamının əməllərli
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Məbəs gününün və gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının gündəlik namazları
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Cəfəri Təyyar namazı
Cəfəri Təyyar namazı
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))