Sübh Azanı 04:29
Günəş çıxar 06:56
Günorta Azanı12:40
Axşam Azanı 19:41
Gecə yarı 23:50