Shia.az SonUmidTv media
sitename

Hüquqi ədalət və qəlbi ədalət!Hüquqi ədalət və qəlbi ədalət!

Nəfslə cihadın axirət savabından əlavə, dünyada da təsiri vardırAyətullah əl-üzma Şübeyr Zəncani zəncanlı alimlərdən birinin ixlası barədə belə bir əhvalat danışır:
Şeyx Bəhauddin Məhdəvi Zəncanın Hidəc şəhərinin çox fəzilətli və yüksək kamallara malik alimlərindən idi. Ömrünün son vaxtlarında Quma gəldi və Qumda vəfat etdi. O deyirdi:
Mən əmmamə qoymaq üçün Hidəcdən Zəncana getdim. Rza şah Pəhləvinin dövrü idi. Onun zamanında əmmamə qoymaq qadağan idi. Bir sıra şərtlərlə, istisna olaraq bəzi ruhanilərə əmmamə qoymağa icazə verirdilər. Əmmamə qoymağa icazə almaq üçün Naibus-Sədrin evinə getdim. Naibus-Sədr Zəncanın tanınmış alimlərindən idi. O zaman şəhərlərdə qonaq evləri olmadığından müsafirlər ya karvansaraya, ya da böyük şəxsiyyətlərin evinə gedirdilər. Naibus-Sədrin də evi belə idi. Siyasi şəxsiyyətlər və böyük alimlər onun mənzilinə gedirdilər.
Ordu komandiri Naibus-Sədrin evinə gəlmişdi. Əmmamə üçün icazə verən idarələrin (ədliyyə, ya polis) birinin rəisi də ordu komandirini görmək üçün Naibus-Sədrin evinə gəlmişdi.
O məclisdə zövcələrin sayı barədə söhbət ortaya gəldi. Dedilər: - Filankəs çoxarvadlılıq barədə kitab yazıb, başqa bir kəs onun kitabını tənqid edib.
Əmmamə icazəsi əlində olan idarə rəisi dedi: - Mənə elə gəlir ki, hal-hazırkı dövrdə zövcənin çox olması caiz deyil. Çünki Qurani-kərim buyurur: "Əgər ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfərlə evlənin.” Şübhəsiz, indiki zamanda zövcə çox olarsa, ədalətə riayət etmək mümkün olmur. Quranın bu şərtini həyata keçirmək mümkün olmadığından bir qadından artıq qadınla ilə evlənmək olmaz.
İdarənin rəisi bu sözləri dedikdə, onun səhv fikrinin hamı tərəfindən qəbul edildiyini hiss etdim. Özlüyümdə fikirləşdim ki, hər nə olar, olar! Əmmamə qoymaqdan daha keçdim, haqqı ona çatdırım. 
Dedim: - Sizin dediklərinizə iradım var.
Dedi: - İradınız nədir?
Dedim: - Rəvayətdə gəlib ki, İbn Əbu Əvca Hişam ibn Həkəmlə rastlaşdı (bax: Kafi, c. 5, səh. 362, hədis 1). İbn Əbu Əvca Hişama dedi:
- Sizin Quranınızda təzadlı məqamlar vardır. Məsələn bir ayədə gəlib: "Sizə halal olan başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfərlə evlənin.”
Deməli, zövcənin çoxluğu üçün şərt odur ki, zülm etmək qorxusu olmasın. Buradan məlum olur ki, insan bəzən zövcələri arasında ədalətə riayət edə bilir və ona görə də bu iş icazəlidir. Bəzən də ədalətdə davrana bilmir və ona görə də bir zövcədən artığı icazəli deyil.
Digər tərəfdən "Nisa” surəsində deyir: "Siz nə qədər çox istəsəniz də, heç vaxt arvadlar arasında ədalətlə rəftar etməyi bacarmazsınız.”
Bu təzaddır. 
Hişam onun şübhəsinə cavab verə bilmədi.
Hişam deyir ki, Mədinəyə yola düşüb, İmam Sadiqin (ə) görüşünə getdim. İmam (ə) buyurdu: - Hişam, nə olmuşdur ki, bu vaxt gəlmisən? İndi nə həcc vaxtıdır, nə də ümrə.
Hadisəni olduğu kimi İmama (ə) danışdım. Həzrət buyurdu:
- Birinci ayədəki ədalətdə məqsəd hüquqi ədalətdir. Yəni əgər zövcənin nəfəqəsini verə və ona yetişə bilərsinizsə, dörd qadınla evlənməyiniz icazəlidir. Amma bu işə gücünüz çatmazsa, bir zövcədən artığı ilə evlənməyə haqqınız yoxdur. 
İkinci ayədəki ədalətdə məqsəd isə qəlbi ədalətdir. Yəni siz zövcələriniz arasında qəlbi meylinizdə ədalət yarada bilməzsiniz. Ayənin davamı da bunu təsdiq edir: "Barı, (birinə) tamamilə meyl göstərib, digərini asılı vəziyyətdə qoymayın.” 
Deməli, bunlar arasında təzad yoxdur. Çünki mövzu eyni deyil.
Rəis təfsir kitabı istədi. Təfsir kitabına baxıb gördülər ki, bu mətləb kitabda nəql olub. Xülasə, mən bu sözlərlə onun fikrini batil etdim və haqq kimi qəbul olunmasına imkan vermədim. 
Bu məsələdən sonra əmmamə üçün icazə almaqdan naümid halda idarəyə həmin rəisin yanana getdim. İçəri girəndə rəis məni çox böyük hörmətlə qarşıladı və mənə əmmamə üçün icazənamə təqdim etdi.
Ayətullah əl-üzma Şübeyr Zəncani bu əhvalatı danışdıqdan sonra deyir: "Bu, nəfslə cihadın təsiridir. Nəfslə cihadın axirət savabından əlavə, dünyada da təsiri vardır.”

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Allahı gözlə görmək olarmı?
Allahı gözlə görmək olarmı?
İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ
İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ
Haqqı demək, ədalətlə hökm etmək və əhdə vəfa - İmam Səccaddan (ə) İslam qanunlarının xülasəsi
Haqqı demək, ədalətlə hökm etmək və əhdə vəfa - İmam Səccaddan (ə) İslam qanunlarının xülasəsi
QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ
QUR᾽AN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ
Qəmdən nicat verən zikr
Qəmdən nicat verən zikr
Rəcəb ayının 1-ci günü
Rəcəb ayının 1-ci günü
Ayətəl kürsi və onun təsirləri
Ayətəl kürsi və onun təsirləri
İBADƏT TÖVFİQİ, ALLAHIN BƏNDƏYƏ MİNNƏTİ
İBADƏT TÖVFİQİ, ALLAHIN BƏNDƏYƏ MİNNƏTİ
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?
ƏLLAMƏ ŞƏHID MÜRTƏZA MÜTƏHHƏRI
ƏLLAMƏ ŞƏHID MÜRTƏZA MÜTƏHHƏRI
ƏDALƏT PRİNSİPİNƏ BİR BAXIŞ
ƏDALƏT PRİNSİPİNƏ BİR BAXIŞ
Allah bu dünyada bir Əhli-beyt (ə) ardıcılını günahdan necə təmizləyir?
Allah bu dünyada bir Əhli-beyt (ə) ardıcılını günahdan necə təmizləyir?
Üç mühüm istək
Üç mühüm istək
Quranın bizə tanıtdırdığı hegemonlar
Quranın bizə tanıtdırdığı hegemonlar
Nişanlılıq dövrü və 6 səhv addım
Nişanlılıq dövrü və 6 səhv addım
Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s.ə) elmi məqamı
Həzrət Fatimeyi Məsumənin (s.ə) elmi məqamı
ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAQ
ALLAHA ŞƏRİK QOŞMAQ
Böyük işlərdə olan kiçik düyünlər
Böyük işlərdə olan kiçik düyünlər
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
Allah qorxusunun insan qəlbinə təsiri
İmam Hüseyni (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdilər?
İmam Hüseyni (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdilər?
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
Qurani-Kərimdə imamət məqamı
İmam Hüseyn (ə) bu zikrə görə bağını bağışladı
İmam Hüseyn (ə) bu zikrə görə bağını bağışladı
Ayətullah Sübhani "imamın ğeybəti" barədə suala Qurandan cavab verdi
Ayətullah Sübhani "imamın ğeybəti" barədə suala Qurandan cavab verdi
Həzrət Əmirəl-mömininin (ə) İmam Zaman (əc) haqqında dedikləri
Həzrət Əmirəl-mömininin (ə) İmam Zaman (əc) haqqında dedikləri
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
Övladların hamısına bərabər nəvaziş
Övladların hamısına bərabər nəvaziş
Tövbə qapısı
Tövbə qapısı
Həzrət Rüqəyyə - həqiqət, yoxsa əfsanə?
Həzrət Rüqəyyə - həqiqət, yoxsa əfsanə?
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
Qunutda dünyasını dəyişən Ayətullah
Qunutda dünyasını dəyişən Ayətullah
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Əbu Hureyrə gülməli insan idi
Xəlifə Ömərin Əbu Hureyrəyə münasibəti:
Xəlifə Ömərin Əbu Hureyrəyə münasibəti:
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
QURAN OXUMAĞIN FƏZİLƏTLƏRİ VƏ ONUN QAYDALARI
QURAN OXUMAĞIN FƏZİLƏTLƏRİ VƏ ONUN QAYDALARI
NAMƏHRƏMLƏ MÜNASİBƏTDƏ NECƏ OLMALISINIZ
NAMƏHRƏMLƏ MÜNASİBƏTDƏ NECƏ OLMALISINIZ
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))