Shia.az SonUmidTv media
Müəllif
Vusal
26
dek
26-12-2014, 12:39
Yeni ili bayram kimi qeyd eləməyin haram olub olmaması haqqında bir fətva varmı ?
yeni ili bayram kimi qeyd eləməyin haram olub olmaması haqqında bir fətva varmı ?
Yeni ili bayram kimi qeyd eləməyin haram olub olmaması haqqında bir fətva varmı ?
Müəllif
Vusal
26
dek
26-12-2014, 06:03
SPİRTLİ İÇKİLƏRİN ZƏRƏRLƏRİ
SPİRTLİ İÇKİLƏRİN ZƏRƏRLƏRİ   1- İçki içən kimsədə, əvvəlcə sevinc deyilən yüngüllük görülər. Sırası ilə, baş ağrısı, gözlərin süzülməsi, şüur idarəsizliyi, getmə çətinliyi, tarazlıq pozuqluğu, yerə düşmə və sızma şəklində davam edər. Ən sonunda da komaya girər. 2- Maddi zərərləri
SPİRTLİ İÇKİLƏRİN ZƏRƏRLƏRİ
Müəllif
Betul
25
dek
25-12-2014, 09:15
ХАДИСЫ ОБ ИМАМЕ МАХДИ
ХАДИСЫ ОБ ИМАМЕ МАХДИ   1.       Пророк по поводу неизбежности появления его светлости Махди изрек: «Если даже до Судного дня останется не больше одного дня Всевышний Аллах все же пошлет мужа из нашего рода, который заполнит мир справедливостью и
ХАДИСЫ ОБ ИМАМЕ МАХДИ
Müəllif
Betul
25
dek
25-12-2014, 09:10
ХАДИС. Голод и небесная трапеза
ХАДИС. Голод и небесная трапеза   Абу Саид Худри говорит: «Однажды Али ибн Аби Талиб (да будет мир с ним!) был очень голоден и, обратившись к Фатиме, сказал: «Есть ли у нас в доме еда?». Она ответила: «У нас нет еды, я клянусь Господом, который избрал на пророческую миссию моего отца, а тебя
ХАДИС. Голод и небесная трапеза
Müəllif
Betul
25
dek
25-12-2014, 09:07
ХАДИСЫ О СВЯЩЕННОМ МЕСЯЦЕ РАМАЗАН
ХАДИСЫ О СВЯЩЕННОМ  МЕСЯЦЕ РАМАЗАН   Имам Бакир (да будет мир с ним): «Ислам держится на пяти основаниях – ритуальной молитве, закяте, посте, хадже и вилаяте». Имам Садик (да будет мир с ним): «Всевышний Аллах вменил в обязанность пост для того, чтобы посредством него уравнялись богатый и
ХАДИСЫ О СВЯЩЕННОМ  МЕСЯЦЕ РАМАЗАН
Müəllif
Betul
25
dek
25-12-2014, 09:05
Müəllif
Vusal
25
dek
25-12-2014, 06:00
Müəllif
Vusal
25
dek
25-12-2014, 05:58
Müəllif
Vusal
25
dek
25-12-2014, 05:02
Müəllif
Vusal
24
dek
24-12-2014, 09:28
Kərbəlayı Əli Hz. Peyğəmbər (s) və İmam Həsən (ə)-ın şəhadəti
Kərbəlayı Əli   Hz. Peyğəmbər (s) və İmam Həsən (ə)-ın şəhadəti
Kərbəlayı Əli   Hz. Peyğəmbər (s) və İmam Həsən (ə)-ın şəhadəti
Müəllif
Vusal
24
dek
24-12-2014, 09:24
Müəllif
Vusal
23
dek
23-12-2014, 13:35
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ   Коран – откровение Аллаха. Коран – Священное Писание, которое на протяжении двадцати трёх лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) через ангела Джибриля (мир ему). Коран – главный источник мусульманского вероучения, нравственно-этических
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Müəllif
Betul
23
dek
23-12-2014, 13:29
МИЛОСТЫНЯ (САДАКА)
Милостыня (садака)   Есть  два  вида  милостыни: 1.   Обязательная – являющаяся  столпом  Ислама (закят). 2.  Желательная  милостыня (садака).     Милостыня – объединяет
МИЛОСТЫНЯ (САДАКА)
Müəllif
Betul
23
dek
23-12-2014, 13:26