Shia.az SonUmidTv media
ИМАМ МУСА-КАЗЫМ
ИМАМ МУСА-КАЗЫМ   Сын имама Садыка (мир ему) получил прозвище Казым, что означает «выдержанный, спокойный». Спустя 20 лет после этой даты вслед за мученической гибелью отца имама Садыка (мир ему), имам Муса Казым (мир ему) взял в руки знамя наставления народа и в течение 34 лет он выполнял эту
ИМАМ МУСА-КАЗЫМ
Müəllif
Betul
14
dek
14-12-2014, 12:03
ИМАМ АЛИ
ИМАМ АЛИ   Али родился на 13-й день лунного месяца раджаб около 600 года в Мекке в семье главы клана Бану Хашим племени курайшитов Абу Талиба и Фатимы бинт Асад. Многие источники, особенно шиитские, сообщают, что Али был единственным человеком, родившимся в священной Каабе. Отец Али — Абу
ИМАМ АЛИ
Müəllif
Betul
14
dek
14-12-2014, 12:01
ИМАМ БАГИР
ИМАМ БАГИР    Мухаммад Бакир (пятый Имам непорочного семейства Пророка) родился в 676 году (первого числа месяца раджаб 57 года лунной хиджры) в городе Медина. Его отцом был имам Саджад, а мать звали Фатимой, которая была дочью имама Хасана Муджтаба.     В конце
ИМАМ БАГИР
Müəllif
Betul
14
dek
14-12-2014, 11:57
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ИМАМА РИЗА
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ИМАМА РИЗА   Его светлость имам Али ибн Муса (имам Риза) (ДБМ) является восьмым предводителем шиитов. Он известен под именем Риза. Отец имам Ризы (ДБМ)имам Муса  Казим (ДБМ), а имя мать Наджиме. Имам Риза (ДБМ) родился в 148г. хиджры в городе Медина.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ИМАМА РИЗА
Müəllif
Betul
14
dek
14-12-2014, 11:54
ФАТИМА – ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
ФАТИМА – ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ   Несомненно, великая личность святой Фатимы (да будет мир с ней!), которая входит в число четырнадцати непорочных) и является госпожой всех женщин, выше нашего ограниченного понимания. Стремление получить расположение и руководство её светлости Фатимы, а также ее
ФАТИМА – ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Müəllif
Betul
14
dek
14-12-2014, 11:50
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 05:32
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 04:51
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 02:12
Nəhcül Bəlağə xütbə-1
I Fəsil Bu fəsildə Əmirəl-möminin əleyhis-salamın xütbələri, fərmanları seçilib və bura o böyük şəxsiyyətin (öz dövründəki) məclislər, müharibələr və çətin işlərdə (buyurduğu moizə və öyüdlərdən ibarət) xütbə əvəzi olan bəzi kəlamları əlavə edilmiş¬dir.
Nəhcül Bəlağə xütbə-1
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 02:01
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Həzrət Zeynəb (ə.s) Həzrət Əli (ə) və Fatimeyi-Zəhra (s)-ın Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Ümmi Gülsüm və Möhsin adlı beş övladı olmuşdur. İmam Sadiq (ə)-dan rəvayət olunmuş hədisə əsasən həzrət Zəhranın son övladı olan Möhsin, İmamın düşmənlərinin o həzrətin evinə olan təcavüzü nəticəsində anasının
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 01:59
“Fatihətul-kitab” surəsi
"Fatihətul-kitab” surəsi (Səbul məsani, sual, şifa və nur) 1-İbn Həmzə Bətaini rəvayət edir ki, İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub: Allahın İsm-əzəmi (müqddəs adları) Fatihətul-kitabda yerləşdirilmişdir. ("Səvabul-əəmal”, Şeyx Səduq səhifə 94., "Təfsir Əyyaşi” 1-ci cild səhifə 25.)
“Fatihətul-kitab” surəsi
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 01:54
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Əmirəl-mö’minin Həzrət Əli əleyhissəlamın həyatı barədə qısa mə’lumat
Müəllif
Vusal
14
dek
14-12-2014, 01:52