Shia.az SonUmidTv media
sitename

ƏLİNİN(Ə) NURANİ XİLQƏTİ VƏ PEYĞƏMBƏRLƏ(S) ORTAQLIĞIƏLİNİN(Ə) NURANİ XİLQƏTİ VƏ PEYĞƏMBƏRLƏ(S) ORTAQLIĞI

Yaradılışın həqiqət anlamı və nuraniyyəti baxımından Hz Əli(ə) digərlərindən daha üstün və birincidir.Bu səbəbdən Əhməd ibn Hənbəl dəyərli kitabı «Müsnəd»də,Şafei fəqihi Mirseyid Əli Həmədani Şafei «Məvəddətul-qurba»da,İbn Məğazəli Şafei «Mənaqib»də və Məhəmməd ibn Təlhə Şafei «Mətalibus-sual fi mənaqibi-ali-Rəsul»da Peyğəmbərin(s) belə buyurduğunu nəql edir: «Mən və Əli Adəm yaranmazdan 14 min il əvvəl Allahın qüdrətinin ixtiyarında bir nur idik.Allah-Təala Adəmi yaratdıqda bu nuru onun sülbündə qərar verdi.

Əbdul-Müttəlibə qədər yalnız bir nur idik.Əbdul-Müttəllibin sülbhünə gəldikdə məndə nübuvvəti,Əlidə isə xilafəti qərar verdi».

Şafei fəqihi Mirseyid Əli Həmədani Şafei «Məvəddətul-qurba»nın 8-ci məvəddəsini bu ibarələrlə zikr olunmuş mövzuya həsr etmişdir; «8-ci məvəddə rəsulallah ilə Əlinin bir nurdan olduğu və Əliyə verilən xüsusiyyətlərin insanlardan heç kimə verilmədiyi xüsusundadır».

Bu məvəddədə nəql etmiş olduğu rəvayətlərdən birində İbn Məğazəli Şafei də rəvayət edir; «3-cü Xəlifə Osman ibn Əffan Rəsulallahın(s) belə buyurduğunu rəvayət edir; «Mən və Əli Adəm yaradılmamışdan 14 min il əvvəl bir nur idik.Allah-Təala Adəmi yaratdıqda bu nuru Onun sülbhündə qərar verdi.Əbdul-Müttəlibə qədər bir nur idik. Əbdul-Müttəlibin sülbhünə yetişdikdə məndə nübuvvəti ,Əlidə isə xilafəti qərar verdi».

Bir başqa hədisdə isə Peyğəmbərin(s) bu sözlərdən sonra Hz Əliyə(ə) xitabən belə buyurduğu nəql edilmişdi;

«Ya Əli! Nubuvvət və risalət məndədir;vəsilik və imamət isə səndə».

Bu rəvayəti İbn Əbil-Hədid «Nəhcul-Bəlağənin şərfi»(Misir çapı) kitabının 2-ci cildinin 450-ci səhifəsində «Firdovs» kitabının müəllifindən rəvayət edir.Şeyx Süleyman Bəlxi Hənəfi «Yənabiul-məvəddə»nin 1-ci babında , «Cəmul-fəvaid»dən

İbn Məğazəli Şafeinin «Fəzail»indən ,Deyləminin «Firdovs»kitabından Həmvinin «Fəraidus-simtəyn»dən ,Xarəzminin «Mənaqib»indən cüzi fərqliliklə Peyğəmbərlə(s) Əlinin(ə) nurani yaradılışlarının varlıqların yaradılmasından minlərlə il əvvəl həqiqiləşdiyini nəql edir.Bu rəvayətə görə hər ikisi

Əbdul-Müttəlibin sülbhünə qədər bir nur olub.Ayrıldıqdan sonra yarısı Abdullahın sülbhünə keçərək Hz Peyğəmbər(s),digər yarısı isə Əbu Talibin sülbhünə keçərək Hz Əli(ə) vücuda gəlir.Hz Peyğəmbər(s) nübuvvət və risalət üçün ,Hz Əli(ə) isə

imamət,xilafət və vəsilik üçün seçilir.Bu səbəbdən nəql edilmiş olan hədislərdə də

rəsulallah(s) bunu bilavasitə buyurmuşdur.

Əbul-Müəyyəd Müvəffəq ibn Əhməd Xarəzmi «Mənaqib» in 14-cü , «Məqtəlul-Huseyn»in isə 4-cü fəslində ,Səbt ibn Cövzi «Təzkirə»nin 28-ci səhifəsində ,İbn Səbbaf Maliki «Füsulul-muhimmə»də ,Məhəmməd ibn Yusif Gənci Şafei isə «Kifayəut-talib»in 87-ci babında sənədi ilə 5 hədisi Şam Mühəddisi ilə İraq mühəddisindən,həmçinin «Möcəmi-Təbərani»dən öz sənədləri ilə nəql edir ki, Peyğəmbər(s) belə buyurmuşdur; «Mən və Əli bir nurdan yaradıldıq;birlikdəydik.Əbdul-Muttəlibin sülbhündə ayrıldıq».

Bu rəvayətlərin uca mənalı və faydalı olmasına baxmayaraq,çox uzun olduğuna görə,hamısını zikr etməkdən çəkinirəm(İstəyənlər adları çəkilən kitablara müraciət etsinlər.)

Sözü gedən hədisin ibarə və ləfz fərqlilikləri Peyğəmbərin(s) bir məclisdə buyurub ravilərin fərqli nəql etmələrindən deyil , fərqli məkanlarda fərqli təbirlərlə

bəyan etməsindən ola bilər.Bu rəvayətin özündən daha yaxşı anlaşılır.

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
HZ ƏLİNİN(Ə) NƏSƏB VƏ SOYUNUN TƏMİZLİYİ
HZ ƏLİNİN(Ə) NƏSƏB VƏ SOYUNUN TƏMİZLİYİ
HZ ƏLİYƏ(Ə)OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR
HZ ƏLİYƏ(Ə)OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏT VƏ TƏRİFİ HAQDA HƏDİSLƏR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏT VƏ TƏRİFİ HAQDA HƏDİSLƏR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏTLƏRİ SAYSIZ-HESABSIZDIR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏTLƏRİ SAYSIZ-HESABSIZDIR
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
Cövşən əl-Kəbir duası səhihdirmi?!
Cövşən əl-Kəbir duası səhihdirmi?!
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
Hz.Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirənin aqibəti
Hz.Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirənin aqibəti
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ilə görüşən zaman O Həzrətə salam vermiş və Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ilə görüşən zaman O Həzrətə salam vermiş və Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
Peyğəmbər (s) - Şölələnən çıraq
"Məvəddət" ayəsi
"Məvəddət" ayəsi
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
Leylətul-məbit hadisəsi
Leylətul-məbit hadisəsi
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) HƏYATI
AŞURA ORUCU: müstəhəb yoxsa məkruh?
AŞURA ORUCU: müstəhəb yoxsa məkruh?
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
QƏDİR-XÜMDƏ NƏ BAŞ VERİB? (qısa məlumat)
QƏDİR-XÜMDƏ NƏ BAŞ VERİB? (qısa məlumat)
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
"Vəli” kəlməsi
"Vəli” kəlməsi
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdü
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Həzrət Əlinin (ə) kəlamında Peyğəmbərin (s) peyğəmbərliyinin daşıdığı hədəflərin bəyanı
Əli (əleyhissəlam) Peyğəmbər qucağında
Əli (əleyhissəlam) Peyğəmbər qucağında
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
“Nə çox hədis danışırsan” tənəsi:
“Nə çox hədis danışırsan” tənəsi:
Yuxunun Şərhi
Yuxunun Şərhi
ƏHLİ-HƏDİS (1)  YARANMA TARİXİ
ƏHLİ-HƏDİS (1) YARANMA TARİXİ
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
“Rəbiül-əvvəl” ayının 1-ci günü
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Peyğəmbərimiz (s) vəfat edib, yoxsa şəhid olub?
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
Nə üçün məsum imamların adları Quranda aşkar şəkildə gəlməmişdir?
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Şiə tarixinə giriş
Şiə tarixinə giriş
“Vəli” kəlməsi (2)
“Vəli” kəlməsi (2)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))