Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbəe(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Shia.az SonÜmidTv media
sitename

HZ ƏLİNİN(Ə) NƏSƏB VƏ SOYUNUN TƏMİZLİYİHZ ƏLİNİN(Ə) NƏSƏB VƏ SOYUNUN TƏMİZLİYİ

Əvvəla: nəsəb və soy baxımdan Peyğəmbərdən(s) sonra heç kim Hz Əlinin(ə) şərafətinə yetişə bilməz . İmamın əsil-nəcabətinin təmizliyi bütün ağıl sahibləri, hətta Əlauddin mövla Əli ibn Məhəmməd ibn Quşçi ,Əbu Osaman Əmr ibn Bəhr Cahiz Nasibi və Səduddin Məsud ibn Ömər Təftazani kimi təəssüb əsiri olan alimləriniz tərəfindən belə qəbul olunmuşdur.Sadaladığım alimləriniz bu haqda belə demişlər; «Biz, Hz Əlinin(ə) «Heç kim biz Əhli-beytlə müqayisə edilə bilməz» sözü qarşısında heyran qalmışıq».

Həmçinin ,Hz Əli(ə) zahiri xilafət məqamına yetişdikdən sonra belə buyurur; «Bu ümmətdən heç kim Məhəmmədin Əhli-beyti ilə müqayisə edilə bilməz;

Elmlərindən yararlandıqları kimsələr ,heç şübhəsiz ,onlarla bərabər ola bilməz.

Onlar(Əhli-beyt) dinin əsası ,yəqinin dirəyidirlər.İrəli gedərək haqq yoldan çıxanlar onlara dönər;geri qalanlar isə onlara qatılar. Vilayət məqamının xüsusiyyətləri onlara məxsusdur.Vəsiyyət və vərasət də (Rəsulallahın(s)onların haqqındakı vəsiyyəti və O həzrətdən miras almaları da) onlarda sabitdir.Haqq indi əhlinə döndü və intiqal etməsi lazım olan yerinə intiqal olundu »( «Nəhcul–Bəlağə»,xütbə 2)

Hz Əlinin (ə) bu sözləri özünün və Əhli-beytin(ə) xilafətə daha layiq və qabaqcıl olduğunu göstərir.

Təkcə Hz Əli(ə) deyil,müxalifləri belə bunu təsdiq etmişlər . Mirseyid Əli Həmədani Şafei «Məvəddətul-qurba»nın 7-ci məvəddəsində Əbu Validən nəql edərək Abdullah ibn Ömərin belə dediyini rəvayət edir; «Biz Peyğəmbərin(s) əshabını sayarkən Əbu Bəkr,Ömər və Osmanı sadaladıq.Bir nəfər ;«Əlinin adını

Niyə çəkmirsiniz?»-deyə soruşdu.Mən cavabında belə dedim; «Əli əhli-beytdəndir,

heç kim onunla müqayisə edilə bilməz ;O,Rəsulallah(s) ilə birlikdədir və onun dərəcəsindədir».

Həmçinin ,Əhməd ibn Məhəmməd Kərəzi Bağdadi belə rəvayət edir ; «Abdullah ibn Hənbəlinin belə dediyini eşitdim; «Atam ,Əhməd ibn Hənbəldən (hənbəlilərin imamı) əshabın fəzilətlərini soruşdum.O ,Əbu Bəkr,Ömər,və Osmanın adını çəkdi .Mən ,Əli ibn Əbu Talibi soruşduqda belə

dedi; «O,Əhli-beytdəndir;bunlar onunla müqyisə edilə bilməz».

Bundan da maraqlı olanı,Hz Əlinin (ə) nurani və cismani iki xüsusiyyətinin olmasıdır.Hz Əli(ə) bu baxımdan Peyğəmbərdən(s) sonra şəxsiyyətdə

mühhəcirdir.(Yalnız bir adama həsr edilmiş)

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
ƏLİNİN(Ə) NURANİ XİLQƏTİ VƏ PEYĞƏMBƏRLƏ(S) ORTAQLIĞI
ƏLİNİN(Ə) NURANİ XİLQƏTİ VƏ PEYĞƏMBƏRLƏ(S) ORTAQLIĞI
HZ ƏLİYƏ(Ə)OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR
HZ ƏLİYƏ(Ə)OLAN SEVGİ İMANDIR,NİFRƏT,QƏZƏB İSƏ KÜFÜRDÜR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏT VƏ TƏRİFİ HAQDA HƏDİSLƏR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏT VƏ TƏRİFİ HAQDA HƏDİSLƏR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏTLƏRİ SAYSIZ-HESABSIZDIR
HZ ƏLİNİN(Ə) FƏZİLƏTLƏRİ SAYSIZ-HESABSIZDIR
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
Əhli-beyt (ə) mütləq nurdur
Əhli-beyt (ə) mütləq nurdur
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
İMAM BAQİRİN (Ə) ELMİ MƏQAMI
BEHİŞTİN QİYMƏTİ VAR!
BEHİŞTİN QİYMƏTİ VAR!
"Məvəddət" ayəsi
"Məvəddət" ayəsi
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
Rəbiül-əvvəl ayının 9-cu günü
Leylətul-məbit hadisəsi
Leylətul-məbit hadisəsi
Mübahilə günü
Mübahilə günü
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
QƏDİR-XÜMÜ İNKAR EDƏNLƏRİN AQİBƏTİ
"Vəli” kəlməsi
"Vəli” kəlməsi
“ Vəli ” kəlməsi şəriətdə
“ Vəli ” kəlməsi şəriətdə
Kamil insan - İmam Əli (ə)
Kamil insan - İmam Əli (ə)
İmam Kazimdən (ə) ibrətli əhvalatlar
İmam Kazimdən (ə) ibrətli əhvalatlar
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
Əbu Bəkirin İmamətini puç edən dəlillər(2)
Həzrət Əlinin(ə) Şurada çıхışı və Pеyğəmbərin(s) hədisi
Həzrət Əlinin(ə) Şurada çıхışı və Pеyğəmbərin(s) hədisi
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (2)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (2)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
Fədək bütün bəhanələri puç etdi!
Fədək bütün bəhanələri puç etdi!
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
Əhli-hədisin xəbəri sifətlər barəsindəki nəzəri nədən ibarətdir?
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi (Nəticə)
Əbu Hureyrənin şübhəli kimliyi (Nəticə)
Xəlifə Ömərin Əbu Hureyrəyə münasibəti:
Xəlifə Ömərin Əbu Hureyrəyə münasibəti:
“Nə çox hədis danışırsan” tənəsi:
“Nə çox hədis danışırsan” tənəsi:
Əbu Hureyrə və əməvi hakimiyyəti
Əbu Hureyrə və əməvi hakimiyyəti
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu: 1
Əbu Hureyrənin əvvəli və sonu: 1
Yuxunun Şərhi
Yuxunun Şərhi
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB Şiənin tarixi (dördüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
Şiələr Rəsulullahın(s) dövründə (üçüncü yazı)
“Vəli” kəlməsi (2)
“Vəli” kəlməsi (2)
“ Vəli ” kəlməsi şəriətdə:
“ Vəli ” kəlməsi şəriətdə:
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Həzrət Zeynəb (ə.s)
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))