Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
» » Əhli-beytin qələbəsi və Haqq olduğu gün olan Mübahilə gününüz mübarək olsun!
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename

Əhli-beytin qələbəsi və Haqq olduğu gün olan Mübahilə gününüz mübarək olsun!Əhli-beytin qələbəsi və Haqq olduğu gün olan Mübahilə gününüz mübarək olsun!
.
Mübahilə sözünün mənası budur ki, iki tərəf arasında ixtilaf olduğu zaman haqqlının kim olduğunun hamıya bəlli olması üçün Allaha dua edirlər, bu məzmunla: "İlahi, kim batildirsə hamının görə biləcəyi bəla və müsibəti onun başına gətir."
Qurani-Kərimin 3-cü Ali-İmran surəsinin 61-ci ayəsini Mübahilə ayəsi adlandırılır.

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكمُْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلىَ الْكَذِبِينَ

"(İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə göndərilən elmdən (məlumatdan) sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: "Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!”
.
İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu: 
"Nəcran məntəqəsinin xristianları öz başçı, canişin və sair ilə həzrət Muhəmmədin -səllAllahu əleyhi və alihi və səlləm- yanına gəlib dedilər: "Bizi nəyə dəvət edirsən?" 
Peyğəmbər(s) buyurdu: "Allahdan başqa bir tanrının olmamasına, mənim Allahın elçisi olmağıma və İsanın Allahın yemək yeyən, su içən... insan yaradılmış bir bəndəsi olmasına şəhadət verməyə... Əgər Mənim peyğəmbərliyimə inanmırsınızsa Buna görə mənimlə mübahilə edin! Əgər mən doğru danışanamsa Lənət və nifrin sizi tutacaq, yox əgər yalançı olsam Lənət və nifrin məni tutacaq". 
Xristianlar dedilər: "Ədalətli qərardır. 
Sonra mübahilə üçün vaxt təyin etdilər. 
Onlar evlərinə qayıdandan sonra böyükləri dedi: "Əgər o, mübahiləyə öz qövmü ilə gəlsə onunla mübahilə edərik. Çünki əgər belə olsa, deməli o, peyğəmbər deyil. Amma mübahiləyə Əhli-beyti ilə gələrsə onunla mübahilə etmərik...
Səhər açılandan sonra Peyğəmbərin (s) yanına gəldilər. Gördülər ki, Əmirəlmöminin Əli əleyhissalam, Fatimə əleyhasalam, Həsən əleyhissalam və Hüseyn əleyhissalam Onun yanındadırlar. Onlar qorxdular və Peyğəmbərə (s) dedilər: "Səninlə razılaşırıq, biz mübahilə etməkdə imtina edirik.
Həzərt Muhəmməd səllAllahu əleyhi və alihi və səlləm buyurdu: And olsun Allaha, əgər onlar biz Əhli-beytlə mübahilə etsəydilər, Bizim duamız nəticəsində yer üzündə bir xristian salamat qalmazdı."
Beləliklə, Allahın Peyğəmbəri (s) cizyə əsasında onlarla razılaşdı və onlar dağılışıb getdilər".
Nurus Səqələyn 1-ci cild 347-ci səhifə
.
Onu da deyək ki, Əhli-sünnənin birinci dərəcəli altmış bir (61) sənəd kitabı vardır. O 61 kitabdan 60-ında aşağıdakı hədis müxtəlif səhabələrdən nəql edilmişdir:

وَلَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دَعَا رسول اللَّهِ (صلي الله عليه وآله﴾ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فقال اللهم هَؤُلَاءِ أَهْلِي

"Bu ayə ("Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!”) nazil olduqda Allahın Rəsulu (səllAllahu əleyhi və alih) səslənərək Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yanına çağırıb dedi: Allahım, mənim əhli-beytim bunlardır."

Səhihi Müslim 2-ci cild 1042-ci səhifə Kitabul fəzail, fəzailu Əli ibn ƏbuTalib
Sünəni Tirmizi 5-ci cild 225-ci səhifə 2999-cu hədis
Təfsiri Təbəri 3-cü cild 301-ci səhifə
Müsnədu Əhməd ibn Hənbəl 1-ci cild 185-ci səhifə (Misir çapı)
Mustədrəkus səhihəyn 3-cü cild 150-ci səhifə
Durrul mənsur Suyuti 2-ci cild 231-ci səhifə
Təfsiri Kəşşaf Zəməxşəri 1-ci cild 368-ci səhifə
Təfsiri Fəxri Razi 8-ci cild 889-cu səhifə
Təfsiri Ömər Bəyzavi 1-ci cild 163-cü səhifə
Təfsiri Ruhul məani Alusi 3-cü cild 167-ci səhifə
Əl-İsabə İbn Həcər 2-ci cild 503-cü səhifə
Camiul Usul İbn Əsir 9-cu cild 470-ci səhifə
.
Həzərt Muhəmmədin -səllAllahu əleyhi və alihi və səlləm buyurdu:

قالَ النَّبِیُّ صلّی اللّه علیه و آله : یا أبا ذَرٍّ ، مَن أحَبَّنا أهلَ البَیتِ فَلیَحمَدِ اللّهَ عَلى أوَّلِ النِّعَمِ . قالَ : یا رَسولَ اللّهِ ، وما أوَّلُ النِّعَمِ ؟ قالَ : طیبُ الوِلادَةِ ، إنَّهُ لا یُحِبُّنا إلاّ مَن طابَ مَولِدُهُ

"Ey Əbuzər! Kim Biz Əhli-beyti sevirsə, Allah Taalanın ona bəxş etdiyi birinci nemətə görə daima Allah Taalaya şükr etsin.
Əbuzər dedi, Ey Allahın Peyğəmbəri(s), Allahın bizlərə verdiyi birinci nemət hansıdır?
Həzrət Muhəmməd səllAllahu əleyhi və alihi və səlləm buyurdu:
Pak və halalzadə doğulduğuna görə. 
Çünki Biz Əhli-beyti yalnız pak və halalzadə doğulan insanlar sevə bilirlər!"
.
Yənabiul məvəddə (müəllif Qunduzi Hənəfi) 2-ci cild 272-ci səhifə
Şərhu İhqaqul Həqq 18-ci cild 533-cü səhifə
əl-Məhasin əl-Burqi 1-ci cild 138-ci səhifə
əl-Əmali Şeyx Səduq 562-ci səhifə
Təhzibul əhkam 4-cü cild 143-cü cild
Rəvzətul vaizin 271-ci səhifə
Vəsailüş şiə 9-cu cild 547-ci səhifə
Biharul ənvar 27-ci cild 146-cı səhifə
Muntəqil Cəman 2-ci cild 448-ci səhifə
Bəşarətul Mustəfa 272-ci səhifə
Kəşful Ğummə 2-ci cild 28-ci səhifə

 


Rza Əzizoğlu İrəvani

www.SonUmidTv.az

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Uşağın saçının bir hissəsini keçəl qırxdırmağın və bir hissəsini tüklü saxlamağın hökmü nədir?
Uşağın saçının bir hissəsini keçəl qırxdırmağın və bir hissəsini tüklü saxlamağın hökmü nədir?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
Həzrət Əli (ə) haqqında nazil olmuş Quran ayələri
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
ŞƏRAFƏTLİ "İLƏLUŞ-ŞƏRAYE" KİTABINDAN ƏHLİ-BEYT SEVGİSİ HAQQINDA DƏYƏRLİ HƏDİSLƏR
Sağlamlıq misilsiz nemətdir
Sağlamlıq misilsiz nemətdir
Xoşbəxtlik yolları
Xoşbəxtlik yolları
Fitr bayramında Əxlaq dərsi
Fitr bayramında Əxlaq dərsi
Peyğəmbərimizin(s) ürək sirdaşı olan yeganə qadın "Xədicə"
Peyğəmbərimizin(s) ürək sirdaşı olan yeganə qadın "Xədicə"
Mübarək ayın astanasında
Mübarək ayın astanasında
Öz dəyərimizi bilirikmi?!
Öz dəyərimizi bilirikmi?!
Sən güclüsən yoxsa zəifsən?!
Sən güclüsən yoxsa zəifsən?!
Zamanın imamı həzrət Mehdi əleyhissalamın zühuru astanasında Əxlaqi vəziyyət
Zamanın imamı həzrət Mehdi əleyhissalamın zühuru astanasında Əxlaqi vəziyyət
Zühur üçün dua etməkdən daha mühüm...
Zühur üçün dua etməkdən daha mühüm...
10-cu imam Əli ən-Nəqi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür
10-cu imam Əli ən-Nəqi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür
Həzrət Fatimənin (ə) həyat üsulu və insanlara elm öyrətməyin dəyəri
Həzrət Fatimənin (ə) həyat üsulu və insanlara elm öyrətməyin dəyəri
Novruz barədə yeddi qeyd
Novruz barədə yeddi qeyd
Qəzəb və hirsin acı nəticələri və pis aqib
Qəzəb və hirsin acı nəticələri və pis aqib
Hz.Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirənin aqibəti
Hz.Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirənin aqibəti
Xanım Məsumə(s.ə)-nın həyatı.
Xanım Məsumə(s.ə)-nın həyatı.
Hədis elmində Şazz və müəllil hədis hansı məna da işlədilir?
Hədis elmində Şazz və müəllil hədis hansı məna da işlədilir?
Ən üstün əxlaqa malik olan İlahi rəhbər həzrət Muhəmməd(s)
Ən üstün əxlaqa malik olan İlahi rəhbər həzrət Muhəmməd(s)
Həzrət Muhəmmədin (s) mehriban və yumşaq rəftarı
Həzrət Muhəmmədin (s) mehriban və yumşaq rəftarı
"Məvəddət" ayəsi
"Məvəddət" ayəsi
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
ONUNLA XOŞBİNLİYİNİN MİQDARI QƏDƏR RƏFTAR OLUNACAQ
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Aşura günü oruc tutmağın müstəhəb olması ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-dən bir hədis nəql olunmuşdurmu? Ümumiyyətlə, bu gündə oruc tutmaq müstəhəbdirmi?
Mübahilə gününün əməlləri
Mübahilə gününün əməlləri
Mübahilə günü
Mübahilə günü
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Bu hədis doğrudur ki, İmam Əli (əleyhissalam) doğulduqdan üç gün sonra Möminun surəsindən bir qismini tilavət etmişdir?
Həzrət Məhdini (ə.f.) tanımaq vacibdir
Həzrət Məhdini (ə.f.) tanımaq vacibdir
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Bu gecə mübarək “Nimeyi-Şaban” daxil olur “Nimeyi-Şəban” bayramınız mubarək
Şaban ayının əməlləri
Şaban ayının əməlləri
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
Xanım Zəhra (s.ə) əhli-sünnə güzgüsündə (1)
Günün Hədisi Üç xasiyyətə malik olmayan şəxs nə məndən (ümmətimdən), nə də Allah taaladan (bəndələrindən) deyildir.
Günün Hədisi Üç xasiyyətə malik olmayan şəxs nə məndən (ümmətimdən), nə də Allah taaladan (bəndələrindən) deyildir.
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
Sual:“Uxuvvət” hədisi imam Əli (əleyhis-salam)-ın hansı fəzilətlərini sübut edir?
“Fatihətul-kitab” surəsi
“Fatihətul-kitab” surəsi
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))