Sübh Azanı 04:31
Günəş çıxar 06:57
Günorta Azanı12:40
Axşam Azanı 19:40
Gecə yarı 23:50