Sübh Azanı 04:18
Günəş çıxar 06:47
Günorta Azanı12:39
Axşam Azanı 19:48
Gecə yarı 23:48