Sübh Azanı 04:12
Günəş çıxar 06:42
Günorta Azanı12:38
Axşam Azanı 19:52
Gecə yarı 23:46